Przejdź do treści

Lekarz doradzi Ci, kiedy będziesz mógł bezpiecznie powrócić do wykonywania codziennych czynności w pracy. W nieprawidłowo przygotowanym preparacie mogą znajdować się leukocyty i inne składniki morfotyczne krwi, które mogą wzmagać procesy zapalne [26, 27].

Osocze bogatopłytkowe Frakcja osocza, w której koncentracja płytek krwi utrzymuje się na poziomie powyżej wartości referencyjnych, nazywa się osoczem bogatopłytkowym platelet rich plasma — PRP [1, 2]. Uzyskiwane jest ono w procesie wirowania krwi pełnej, przez frakcjonowanie i separację poszczególnych elementów w zależności od ich wagi [3].

rzepa i leczenie artrozy

Prawidłowo przygotowane PRP powinno zawierać minimalne ilości białych i czerwonych krwinek oraz może występować w różnych formach. Najczęstsza jest postać iniekcyjna i żelu fibrynowego.

rzepa i leczenie artrozy

Osocze bogatopłytkowe może być aktywowane różnymi drogami: dzięki endogennemu kolagenowi lub poprzez dodanie trombiny albo cytrynianu wapnia do iniekcji. Obecne w aktywowanych płytkach krwi α-granulocyty uwalniają czynniki wzrostu: insulinopodobny czynnik wzrostu insulin-like growth factor 1 — IGF-1czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego vascular-endothelial growth factor — VEGFtransformujący czynnik wzrostu transforming growth factor β — TGF-βczynnik wzrostu fibroblastów fibroblast growth factor — FGFpłytkowy czynnik wzrostu platelet-derived growth factor — PDGFhepatocytowy czynnik wzrostu hepatocyte growth factor — HGF i naskórkowy czynnik wzrostu epidermal growth factor — EGF [4].

Osocze bogatopłytkowe jest coraz powszechniej stosowane w leczeniu uszkodzeń narządu ruchu, a także w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Osocze bogatopłytkowe w leczeniu zmian zwyrodnieniowych kolana U chorych z artrozą głównymi kryteriami kwalifikującymi do terapii PRP są początkowe okresy rozwoju zmian zwyrodnieniowych.

Zwyrodnienie kolana – leczenie to tylko operacja? Jakie masz opcje?

U części pacjentów rzepa i leczenie artrozy to stosowane jest także w bardziej zaawansowanych stadiach choroby, głównie w przypadku braku kwalifikacji do leczenia operacyjnego i traktowane jest wtedy jako leczenie paliatywne, głównie przeciwbólowe.

Z aktualnych zaleceń towarzystw naukowo-lekarskich i producentów zestawów do pozyskiwania PRP wynika, że wskazaniem są zmiany zwyrodnieniowe kolana I i II stopnia wg radiologicznej klasyfikacji Kellgrena-Lawrenca, która od r.

Należy podkreślić, że ostatnio w terapii artrozy PRP jest coraz częściej stosowane w połączeniu z kwasem hialuronowym, który jest polisacharydem z rodziny glikozaminoglikanów i stanowi naturalny składnik chrząstki stawowej oraz płynu maziowego, nadając mu charakterystyczną lepkość i elastyczność.

Ma to kluczowe znaczenie dla nawilżania i absorpcji wstrząsów oraz ochrony tkanki chrzęstnej i tkanek miękkich przed urazami mechanicznymi, a w połączeniu z regeneracyjnym potencjałem PRP bezpośrednio przekłada się na stan i funkcję stawu. Aktualne metaanalizy potwierdzają, że stosowanie PRP jest skuteczne w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego i ma korzystny wpływ na funkcję stawu, a także redukcję bólu. Dai w r. Podobne wyniki uzyskali w r.

rzepa i leczenie artrozy

Osocze bogatopłytkowe w leczeniu tendinopatii i entezopatii Kolejnym wskazaniami do terapii osoczem bogatopłytkowym w patologiach narządu ruchu są tendinopatie i entezopatie.

Obserwowany w ostatnich dekadach znaczący wzrost liczby uszkodzeń ścięgien i ich przyczepów kostnych wynika zarówno z rosnącej liczby sportowców amatorów, jak i coraz dłuższych oraz bardziej intensywnych treningów sportowców zawodowych.

Ze względu na słabe unaczynienie naturalny proces gojenia ścięgna jest długi i zazwyczaj na długo eliminuje chorego z aktywności sportowej, jak również utrudnia czynności życia codziennego [8].

Wobec niezadowalającej skuteczności dotychczas stosowanych metod terapeutycznych w entezopatiach stosowane są alternatywne metody leczenia, m. Wskazaniem do stosowania PRP w uszkodzeniach ścięgien są trwające powyżej 3 miesięcy postaci przewlekłe.

Przeciwskazaniem są ostre stany zapalne, zapalne urazy ścięgien np. Blizna powstająca w procesie gojenia ścięgna wpływa niekorzystnie na właściwości mechaniczne, w tym elastyczność. Dlatego niezwykle ważny jest prawidłowy, niezakłócony jego przebieg.

Proces gojenia jest 3-etapowy i składa się z fazy zapalnej, proliferacji i przebudowy. W pierwszej fazie ważną rolę odgrywają płytki krwi, które przez czynniki wzrostu, zapoczątkowują i regulują procesy gojenia.

Z tego względu PRP stosowane jest we wspomaganiu procesów gojenia ścięgna.

Aktywowane płytki krwi znajdujące się w krwiaku pourazowym, uwalniają z α-granulocytów w ciągu pierwszej godziny ok. Następnie sukcesywnie uwalniają kolejne podtrzymujące dawki przez ok.

Gojenie ścięgna przebiega etapami, które regulowane są przez poszczególne czynniki wzrostu.

  • Wieden boli na rekach w zlaczu lokcia
  • Kołnierz NT-BAC typu Schantza
  • Korzyści z implantacji endoprotezy stawu biodrowego Endoproteza stawu biodrowego pozwala pacjentom przede wszystkim całkowicie uwolnić się od bólu i zażywania środków przeciwbólowych.

Terapia PRP-clot release PRCR wzmaga różnicowanie komórek macierzystych ścięgna tendon stem cells — TSC w kierunku tenocytów, które charakteryzują się wysokim stopniem proliferacji i zdolnościami produkcji kolagenu [12]. Osocze bogatopłytkowe ułatwia wzrost i różnicowanie oraz odgrywa rolę w terapii z zastosowaniem komórek macierzystych mesenchymal stem cells — MSC [13—16]. Niestety, duża część dostępnych w literaturze badań dotyczących efektywności stosowania PRP w entezopatiach nie dokumentuje w należyty sposób procesu badawczego i nie pozwala na postawienie jasnych, jednoznacznych wniosków.

Kompleksowe działanie w walce z chorobą zwyrodnieniową stawów

Wiele badań nie ma randomizowanej grupy kontrolnej, a prowadzone obserwacje nie są wystarczająco długie. Problem stanowi również odpowiednie dobranie pozabiegowego protokołu rehabilitacyjnego.

Ze względu na znaczący wpływ PRP na wczesne fazy regeneracji, promowany obecnie jest model wczesnej mechanicznej stymulacji. Osocze bogatopłytkowe w leczeniu uszkodzeń brzuśców mięśniowych Kolejnym wskazaniem do leczenia z użyciem osocza bogatopłytkowego są uszkodzenia brzuśców mięśniowych.

Lumbamed® sacro

Ich ostre uszkodzenia są jednym z najczęstszych urazów sportowych, powodujących przerwy w treningach. Do tej pory nie ustalono jednoznacznych, w pełni skutecznych rzepa i leczenie artrozy leczniczych i rehabilitacyjnych tego schorzenia [17]. Badania laboratoryjne in vivo wskazywały możliwość wspomagania procesów regeneracyjnych mięśni przy użyciu PRP, jednak nieliczne kontrolowane badania kliniczne przynoszą ograniczone dowody na podobne skutki u ludzi [17, 18].

Osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran Osocze bogatopłytkowe, jak wskazuje literatura, można też stosować w procesie leczenia trudno gojących się ran. Zastosowanie PRP może poprawiać gojenie owrzodzeń w przebiegu stopy cukrzycowej. Dostępne w literaturze dowody są, niestety, niskiej jakości i dotyczą dwóch małych kontrolowanych badań klinicznych RCT.

Nie jest jasne, czy PRP wpływa na gojenie innych przewlekłych ran, np. Ogólna jakość badań dostępnych w literaturze przedmiotu dotyczących leczenia ran przewlekłych z użyciem autologicznego PRP jest niska. Istnieje niewiele badań z randomizacją poświęconych PRP, nie określają one jasno efektów leczenia i na ogół mają niejasne lub wysokie ryzyko występowania błędów systematycznych BIAS [19].

W przypadku ostrych ran badania kliniczne rzepa i leczenie artrozy randomizacją wykazały statystyczną korzyść z użycia PRP dotyczącą czasu gojenia, czasu powrotu do pracy, jakości życia i bólu [20].

Osocze bogatopłytkowe w leczeniu uszkodzeń kości Kolejnym wskazaniem do stosowania osocza bogatopłytkowego jest złożony i długotrwały proces gojenia kości. Szczególnie wydłużony może być w przypadku złamań otwartych, dużych ubytków kostnych i rejonów słabo ukrwionych.

Problem leczenia braku zrostu jest znaczącym wyzwaniem, a zastosowanie klasycznych metod jest rzepa i leczenie artrozy niewystarczające. Dlatego poszukiwane są alternatywne metody wspomagania przebudowy kostnej.

  1. Orteza modułowa miednicy, stabilizująca z pelotami modułowa konstrukcja umożliwiająca indywidualne dopasowanie peloty masujące z możliwością elastycznego umieszczenia paski napinające zapewniające bezstopniowy i indywidualnie dozowany ucisk P Lumbamed® sacro: Orteza modułowa miednicy do stabilizacji Orteza Lumbamed® sacro ma zastosowanie w przypadkach, w których konieczna jest stabilizacja miednicy.
  2. Kołnierz NT-BAC typu Schantza Kołnierz Schantza do rehabilitacji dysfunkcji obszaru szyjnego W procesie rehabilitacji obszaru szyjnego wymagana jest odpowiednia stabilizacja.
  3. Zwyrodnienie kolana - leczenie to tylko operacja? sposoby i profilaktyka | niedajmysie.pl | niedajmysie.pl
  4. Endoproteza biodra (stawu biodrowego) - Kraków - operacja, powikłania | Sport-Med Kraków

Laboratoryjne badania in vivo dostarczają dowodów na korzystny wpływ PRP. Znaczny efekt zauważalny jest zwłaszcza przy połączeniu przeszczepów lub substytutów kostnych z PRP [21].

Niestety, dostępne w literaturze dane z kontrolowanych badań klinicznych są nieliczne i niejednoznaczne. Ponadto badania te często charakteryzuje mała grupa badana, niska jakość statystyczna i umiarkowane do wysokiego ryzyko błędów systematycznych [22, 23].

Wydaje się, że przyszłością badań nad brakiem zrostu jest analiza skuteczności połączenia terapii PRP z technikami rekonstrukcji tkankowej [24]. Podsumowanie Większość dostępnych w literaturze badań klinicznych dotyczących zastosowania PRP w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów i entezopatii wskazuje na przydatność tej metody.

rzepa i leczenie artrozy

Podkreślenia wymaga także to, że efektywność leczenia jest długoterminowa. Dane dotyczące wspomagania gojenia mięśni, kości i ran przewlekłych są niejednoznaczne, i wymagają dalszych opracowań. Należy podkreślić autologiczne pochodzenie PRP i brak znaczących efektów ubocznych.

Metoda jest mało inwazyjna, łatwa w przygotowaniu i generuje relatywnie niskie koszty [9]. Problem stanowi natomiast jakość pozyskiwanego PRP, co wynika przede wszyst- kim z braku standaryzacji separacji i zagęszczania płytek krwi oraz metod iniekcji [25].

W praktyce klinicznej przekłada się to na rozbieżności w stężeniu płytek i ogólnej zawartości typów komórek w pozyskanych preparatach [26].

Kołnierz Schantza do rehabilitacji dysfunkcji obszaru szyjnego

Te rozbieżności przekładają się, na jakość preparatów i znacząco wpływają na końcowy efekt terapeutyczny. W nieprawidłowo przygotowanym preparacie mogą znajdować się leukocyty i inne składniki morfotyczne krwi, które mogą wzmagać procesy zapalne [26, 27].

Pomimo dowodów na przydatność PRP w terapiach ortopedycznych, głównym problemem warunkującym przydatność metody pozostaje odpowiednie przygotowanie preparatu, standaryzacja uzyskiwanych stężeń płytek krwi, określenie właściwej dawki iniekcyjnej i metody iniekcji oraz następczego protokołu rehabilitacyjnego. Piśmiennictwo Middleton K. Evaluation of the effects of platelet-rich plasma PRP therapy involved in the healing of sports-related soft tissue injuries. Iowa Orthop J ; — Pietrzak W.

Platelet rich plasma: biology and new technology. J Craniofac Surg ; 16 6 — Sommeling C. The use of platelet-rich plasma in plastic surgery: a systematic review.

J Plast Reconstr Aesthet Surg ; 66 3 : — Can plateletrich plasma enhance tendon repair? A cell culture study. Am J Sports Med ; 36 6 : — Dai W. Efficacy of platelet-rich plasma rzepa i leczenie artrozy the treatment of knee osteoarthritis: a meta-analysis of randomized controlled trials.

rzepa i leczenie artrozy

Arthroscopy ; 33 3 : — Riboh J. Effect of leukocyte concentration on the efficacy of platelet-rich plasma in the treatment of knee osteoarthritis. Am J Sports Med ; 44 3 : — Meheux C. Efficacy of intra-articular platelet-rich plasma injections in knee osteoarthritis: a systematic review.

  • Pod tym, co choroby bolu stawow
  • Klinika rehabilitacji indywidualnej | Pruszków, Ożarów Mazowiecki
  • Kompleksowe działanie w walce z chorobą zwyrodnieniową stawów Kompleksowe działanie w walce z chorobą zwyrodnieniową stawów Kompleksowe działanie w walce z chorobą zwyrodnieniową stawów Przez długi czas uważano, że chrząstka stawowa jest jak sznurowadło buta, które zużywa się z biegiem czasu.

Arthroscopy ; 32 3 : — Nirschl R. Elbow tendinopathy: tenis elbow. Clin Sports Med ; 22 4 : — Kaux J. Platelet-rich plasma application in the management of chronic tendinopathies. Acta Orthop Belg ; 10— Activation of plateletrich plasma using thrombin receptor agonist peptide. J Oral Maxillofac Surg ; 63 4 : — Marx R. Platelet-rich plasma: growth factor enhancement for bone grafts. Zhang J, Wang J. Platelet-rich plasma releasate promotes differentiation of tendon stem cells into active tenocytes.

Am J Sports Med ; 38 12 : — Peerbooms J. Positive effect of an autologous platelet concentrate in lateral epicondylitis in a double-blind randomized controlled trial: platelet-rich plasma versus corticosteroid injection with a 1-year follow-up. Am J Sports Med ; 38 2 : — Kampa R. Treatment of tendinopathy: is there a role for autologous whole blood and platelet rich plasma injection?

Int J Clin Pract ; 64 13 : — Pascual-Garrido C. Treatment of chronic patellar tendinopathy with autologous bone marrow stem cells: a 5-year-followup.

rzepa i leczenie artrozy

Stem Cells Int. Doucet C. Platelet lysates promote mesenchymal stem cell expansion: a safety substitute for animal serum in cell-based therapy applications. J Cell Physiol ; 2 : — Hamid M. Platelet-rich plasma PRP for acute muscle injury: a systematic review.

Bóle stawu barkowego niedajmysie.pl

PLoS One ; 9 2 : e Moraes V. Platelet-rich therapies for musculoskeletal soft tissue injuries. Martinez-Zapata M. J, Martí-Carvajal A.