Przejdź do treści

Molecules ; European chondroitin sulfate and glucosamine food supplements: A systematic quality and quantity assessment compared to pharmaceuticals.

Choroba zwyrodnieniowa stawów osteoarthritis — OA oraz zespoły odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa są zaliczane przez WHO do grupy chorób, które w największym stopniu wpływają na współczynnik lat przeżytych w niepełnosprawności Years Lived with Disability — YLDs ujęciu populacji światowej [1, 2].

Powszechnie obserwuje się obniżenie średniego wieku pacjentów, w którym pojawiają się istotne dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową, wpływające na zmniejszenie komfortu życia oraz zdolność do pracy. Jednym z najcięższych objawów OA jest ból, nasilający się podczas obciążania stawu lub pojawiający się po okresie dłuższego odpoczynku.

Dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową często utrudniają, a czasem całkowicie uniemożliwiają pacjentowi codzienną aktywność i dotychczasowe funkcjonowanie [3]. Stawy kolanowe są jedną z najczęstszych lokalizacji zmian chorobowych [4].

Terapia choroby zwyrodnieniowej stawów jest złożonym procesem, łączącym najczęściej metody niefarmakologiczne, farmakologiczne oraz choroby klinicznych [5]. W każdym przypadku leczenie należy rozpocząć od metod zachowawczych.

  • Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego?
  • Leczenie polaczen Amoniak
  • Bole w stawach przyczyn ramienia
  • Uderzajac reke boli staw
  • Choroba stawow, jakiego leczenia
  •  - Всю статистику по работе «ТРАНСТЕКСТА», все данные о мутациях.

Na chwilę obecną większość metod leczenia choroby zwyrodnieniowej jest ukierunkowana na łagodzenie objawów. Niestety, pomimo licznych badań istnieje niewiele terapii bezpośrednio spowalniających lub modyfikujących przebieg choroby.

Na pewnym etapie większość pacjentów obciążonych chorobą zwyrodnieniową przyjmuje różne leki i suplementy [6].

Rating glukozaminy i chondroityny Brakuje, jesli stawy chory

Na rynku dostępnych jest wiele substancji potencjalnie mających pozytywny wpływ na łagodzenie objawów i usprawnianie pacjentów. Najwięcej badań poświęconych jest glukozaminie i chondroitynie [5, 7]. Związki te są pochodnymi stawowych glikozaminoglikanów GAG. Uważa się, że mogą one promować wytwarzanie endogennych glikozaminoglikanów przez chondrocyty, tym samym zmniejszając stan zapalny w chorym stawie i redukując dolegliwości bólowe [8—11].

Fizjologicznie siarczan chondroityny jest ważnym składnikiem strukturalnym chrząstki stawowej, w znacznym stopniu wpływającym na jej odporność względem kompresji. Dokładniejszy mechanizm działania siarczanu chondroityny w chorobie zwyrodnieniowej przedstawiono w dalszej części artykułu.

Wśród innych substancji z tej grupy wymienia się: siarczan glukozaminy, diacerynę, kwas hialuronowy czy olej z soi. W przeciwieństwie do klasycznych leków przeciwbólowych, takich jak paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne lub leki opioidowe, efekt działania substancji z grupy SYSADOA nie jest natychmiastowy. Efekty widoczny jest po kilku tygodniach, miesiącach regularnego zażywania.

Glukozamina jest aminocukrem, który można znaleźć w pancerzach skorupiaków morskich. Siarczan glukozaminy występuje naturalnie w organizmie człowieka - wysoki poziom glukozaminy znajduje się w płynie otaczającym stawy.

Pozytywnym efektem jest możliwość zmniejszania podaży innych leków o istotnym profilu działań niepożądanych. Jednoczesne łączenie terapii klasycznej z terapią substancjami SYSADOA pozwala na osiągnięcie synergistycznego efektu w leczeniu choroby zwyrodnieniowej i zmniejszaniu nasilenia jej objawów z minimalizowaniem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych każdej z podawanych substancji [12].

Filtruj według

Glikozaminoglikany GAG należą do grupy związków polisacharydowych. Charakteryzują się zróżnicowanym profilem biologicznym i farmakokinetycznym [13].

Choroba zwyrodnieniowa stawów osteoarthritis — OA oraz zespoły odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa są zaliczane przez WHO do grupy chorób, które w największym stopniu wpływają na współczynnik lat przeżytych w niepełnosprawności Years Lived with Disability — YLDs ujęciu populacji światowej [1, 2]. Powszechnie obserwuje się obniżenie średniego wieku pacjentów, w którym pojawiają się istotne dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową, wpływające na zmniejszenie komfortu życia oraz zdolność do pracy. Jednym z najcięższych objawów OA jest ból, nasilający się podczas obciążania stawu lub pojawiający się po okresie dłuższego odpoczynku. Dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową często utrudniają, a czasem całkowicie uniemożliwiają pacjentowi codzienną aktywność i dotychczasowe funkcjonowanie [3]. Stawy kolanowe są jedną z najczęstszych lokalizacji zmian chorobowych [4].

Łańcuchy siarczanu chondroityny są nierozgałęzionymi polisacharydami o zmiennej długości składające się z dwóch występujących naprzemiennie monosachary-dów: kwasu D-glukuronowy GlcA i N-acetylo-D-galaktozaminy GalNAc połączonych wiązaniem β-1,3-glikozydowym [13]. Część reszty kwasu D-glukuronowego jest epimeryzowana do kwasu L-iduronowego IdoAa powstały w tym procesie disacharyd jest określany jako siarczan dermatanu.

Masa molekularna naturalnie występującego siarczanu chondroityny w zależności od długości łańcucha, waha się w granicach 50— kDa i Rating glukozaminy i chondroityny ściśle związana ze źródłem pochodzenia, długością łańcucha polisacharydowego i liczbą grup siarczkowych [14—15].

Dołączanie łańcucha GAG rozpoczyna się od 4 monosacharydów w ustalonym wzorze. Każdy cukier jest przyłączony do łańcucha przez określony enzym, co umożliwia wielopoziomową kontrolę syntezy Rating glukozaminy i chondroityny glikozaminoglikanów.

Rating glukozaminy i chondroityny Ucieka na stawach

Na poziomie komórkowym ksyloza jest przyłączana w retikulum endoplazmatycznym, natomiast reszta cukrów w aparacie Golgiego [16]. Siarczan chondroityny pozyskuje się Rating glukozaminy i chondroityny z chrząstki wołowej, wieprzowej, drobiowej oraz z ryb chrzęstnoszkieletowych [13].

Choroba zwyrodnieniowa stawów osteoarthritis — OA jest uznawana za jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności w populacji światowej. Obserwuje się obniżenie średniego wieku pacjentów, w którym pojawiają się zwyrodnienia istotnie wpływające na zmniejszenie komfortu życia oraz istotną z ekonomicznego punktu widzenia zdolność do pracy.

Dostępne preparaty siarczanu chondroityny różnią się więc masą molekularną oraz bioprzyswajalnością. Ronca i wsp.

Na jakość otrzymywanego produktu kluczowy wpływ ma materiał, z jakiego go pozyskano, proces obróbki oraz potencjalna obecność zanieczyszczeń [13]. Siarczan chondroityny wykazuje istotne działanie przeciwzapalne [18, 19]. W badaniach na materiale histologicznym siarczan chondroityny wpływał na obniżenie parametrów stanu zapalnego w obrębie błony maziowej.

Obserwowano między innymi: zmniejszenie patologicznej proliferacji komórek podścieliska, zmniejszenie nacieku komórek prozapalnych, hamowanie stresu oksydacyjnego [20—24].

Udowodniono korzystny wpływ siarczanu chondroityny na zmniejszenie zakresu degradacji chrząstki, właściwości modyfikujące apoptozę chondrocytów, poprawę równowagi między procesami anabolicznymi i katabolicznymi zachodzącymi w macierzy zewnątrzkomórkowej [25]. Siarczan chondroityny może wpływać na zwiększenie syntezy kolagenu typu II i proteoglikanów [15]. Zgodnie z wynikami badań [26] największe działanie przeciwzapalne oceniane na podstawie redukcji syntezy czynnika martwicy nowotworów α tumour necrosis factor α — TNF-α wykazywał siarczan chondroityny pochodzący z chrząstki wołowej.

Podsumowując — mechanizm działania siarczanu chondroityny w aspekcie leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów jest składową jego poszczególnych reakcji.

Do najistotniejszych należą: działanie przeciwzapalne, stymulacja syntezy proteoglikanów i kwasu hialuronowego, zmniejszanie katabolicznej aktywności chondrocytów oraz hamowanie syntezy enzymów proteolitycznych, tlenku azotu i innych substancji o działaniu uszkadzającym chondrocyty i macierz chrząstki stawowej [11].

Glukozamina i Chondroityna

Siarczan chondroityny w chorobie zwyrodnieniowej stawów — naukowe podstawy stosowania European League Against Rheumatism EULAR zaleca stosowanie siarczanu chondroityny w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych, kolanowych i stawów ręki.

Największe korzyści ze stosowania substancji z grupy SYSADOA, w tym siarczanu chondroityny, mogą odnieść pacjenci z lekkim i umiarkowanym nasileniem zmian zwyrodnieniowych [8]. Wildi i wsp.

Zgodnie z wynikami CS wpływał na redukcję utraty chrząstki oraz zmniejszenie nasilenia zmian w podchrzęstnej warstwie kostnej.

Zgodnie z wynikami pracy Reginstera i wsp. Z kolei Pelletier i wsp. W Co powinno miec masc do stawow kohortach pacjentów uzyskano porównywalna skuteczność w łagodzenia objawów klinicznych. Istnieją dowody naukowe wykazujące, że siarczan glukozaminy i siarczan chondroityny opóźniają Rating glukozaminy i chondroityny degeneracji w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Część dostępnych badań nie potwierdza wysokiej skuteczności stosowania siarczanu chondroityny. Rozbieżności pomiędzy wynikami badań oceniającymi skuteczność siarczanu chondroityny wynikają najprawdopodobniej ze stosowania różnych jakościowo substancji o różnym pochodzeniu cząsteczki. Proces produkcyjny, skład cząsteczki oraz stopień oczyszczenia w istotnym stopniu wpływają na bioprzyswajalność i skuteczność działania siarczanu chondroityny. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów siarczanu chondroityny o różnym stopniu jakości.

Cunh i wsp. Restaino i wsp. Zgodnie z wynikami w 19 przypadkach zawartość siarczanu chondroityny była mniejsza od tej deklarowanej. W związku z powyższym istotne jest stosowanie siarczanu o wysokim stopniu oczyszczenia ze sprawdzonych źródeł [34]. Siarczan chondroityny mający dopuszczenie do sprzedaży jako lek, musi spełniać wszystkie kryteria bezpieczeństwa i jakości oraz jest określony pełen profil farmakotoksyczności i wystandaryzowane procesy produkcji.

Podsumowanie W związku z rozległą epidemiologią choroby zwyrodnieniowej oraz znacznym spadkiem jakości życia pacjentów, przeprowadzane są liczne badania, mające na celu znalezienie leku hamującego progresję zmian degeneracyjnych w chorobie zwyrodnieniowej.

Przepraszamy, niestety ten produkt jest aktualnie niedostępny.

Uwzględniając coraz większą ilość badań potwierdzających skuteczność działania siarczanu chondroityny w OA, warto rozważyć siarczan chondroityny jako farmakologiczne leczenie pierwszego rzutu, szczególnie u pacjentów ze zmianami o niewielkim stopniu nasilenia. Należy pamiętać, że powszechnie stosowane leki tj. Liczne badania kliniczne nie wykazały znaczących skutków ubocznych oraz przypadków przedawkowania siarczanu chondroityny, co sugeruje jego długoterminowe bezpieczeństwo stosowania [36].

Ponadto siarczan chondroityny nie jest metabolizowany przez cytochrom P, w związku z czym nie wchodzi w istotne interakcje z wieloma substancjami.

Wydaje się, że łączenie różnych terapii z zastosowaniem różnych substancji może wykazywać działanie synergistyczne z jednoczesnym minimalizowaniem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Istotne jest stosowanie siarczanu chondroityny o wysokim stopniu oczyszczenia. Years lived with disability YLDs for sequelae of diseases and injuries a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study Lancet ; Topical analgesics for acute and chronic pain in adults — an overview of Cochrane Reviews.

Sinusas K. Osteoarthritis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician ; Lifetime risk of symptomatic knee osteoarthritis.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Arthritis Rheum ; Osteoarthritis Cartilage ; Clin Rheumatol ; Ann Rheum Dis ; Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. N Engl J Med ; Effect Rating glukozaminy i chondroityny chondroitin sulphate in symptomatic knee osteoarthritis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled study. Meta-analysis: chondroitin for osteoarthritis of the knee or hip.

Rating glukozaminy i chondroityny Miesiac boli stawow na palcu

Ann Intern Med ; Biochemical basis of the effect of chondroitin sulphate on osteoarthritis articular tissues. Uebelhart D. Clinical review of chondroitin sulfate in osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage ; 16 Suppl 3: S Volpi N. Analytical aspects of pharmaceutical grade chondroitin sulfates.

Rating glukozaminy i chondroityny Problemy zlaczy

J Pharm Sci ; J Rheumatol ; Discrepancies in composition and biological effects of different formulations of chondroitin sulfate. Molecules ; Silbert JE, Sugumaran G. Anti-inflammatory activity of chondroitin sulfate. Osteoarthritis Cartilage ; 6 Suppl A: Chondroitin sulfate in the treatment of osteoarthritis: from in vitro studies to clinical recommendations. Ther Adv Musculoskelet Dis ; 2: Anti-inflammatory activity of chondroitin sulphate: new functions from an old natural macromolecule.

Inflammopharmacology ; Efficacy of treatment with glycosaminoglycans on experimental collagen-induced arthritis in rats.