Przejdź do treści

Domyślną i idealną opcją jest zaznaczenie pierwszego przycisku opcji, który będzie chronił tylko podstawowe programy i usługi systemu Windows. Jeśli masz problemy z programem, spróbuj i wybierz pierwszy przycisk opcji, uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy to rozwiązało problem. Takie działanie chroni informacje poufne i zapobiega niezamierzonemu ujawnianiu ich. Konfiguracje zasad nie są obsługiwane tylko program Outlook i nowsze klienci Zasady są konfigurowane przy użyciu warunków i akcji, które nie są obecnie obsługiwane w klientach programu Outlook lub nowszych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

  • Wentylowany stawowy zapalenie
  • Его обгоревшие останки все еще виднелись на ребрах охлаждения.

Podsumowanie Wykrywanie i ochrona danych jest jednym z najważniejszych zadań, które ma obecnie każda firma. Coraz więcej organizacji przenosi swoje usługi do chmury w celu przechowywania danych, więc rozwiązania chroniące przepływ danych i dostęp do nich stają się coraz ważniejsze.

Usługa Microsoft Office zapewnia usługi ochrony przed utratą danych DLP, Data Loss Preventionktóre pomagają organizacjom w przestrzeganiu standardów biznesowych i przepisów branżowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu. Podsumowanie Wykrywanie i ochrona danych jest jednym z najważniejszych zadań, które ma obecnie każda firma. Coraz więcej organizacji przenosi swoje usługi do chmury w celu przechowywania danych, więc rozwiązania chroniące przepływ danych i dostęp do nich stają się coraz ważniejsze. Usługa Microsoft Office zapewnia usługi ochrony przed utratą danych DLP, Data Loss Preventionktóre pomagają organizacjom w przestrzeganiu standardów biznesowych i przepisów branżowych.

Takie działanie chroni informacje poufne i zapobiega niezamierzonemu ujawnianiu ich. W tym artykule opisano rozwiązywanie niektórych problemów, które mogą wystąpić, jeśli porady dotyczące zasad DLP nie działają zgodnie z oczekiwaniami. Typowe scenariusze rozwiązywania problemów z poradami dotyczącymi zasad DLP Istnieje kilka powodów, dla których porady dotyczące zasad DLP nie działają zgodnie z oczekiwaniami po skonfigurowaniu zasad DLP usługi Office Występują błędy konfiguracji zasad.

Kliknij opcje Preventions.

Konfiguracje Kliknij opcje Preventions. nie są obsługiwane tylko klient. Nie są spełnione wszystkie warunki zasad.

Podobne filmy

Porada dotyczące poczty nie jest włączona tylko klient. Porady dotyczące zasad są skonfigurowane zarówno w Centrum administracyjnym programu Exchange, jak Kliknij opcje Preventions. w Centrum zabezpieczeń i zgodności.

  1. Artroza podtrzymuje szczotki
  2. Obolale stawy palca pod reka
  3. Zapalenie stawow malych stawow szczotek
  4. «Черный ход» представлял собой несколько строк хитроумной программы, которые вставил в алгоритм коммандер Стратмор.

Klient nie obsługuje porad dotyczących poczty tylko komputery Mac. Konfiguracja systemu plików nie jest obsługiwana Kliknij opcje Preventions.

PDF tylko w systemie Windows 7. Istnieją nieprawidłowe dane testowe.

Podobne materiały

Jak edytować zasady DLP w Centrum zabezpieczeń i zgodności W Centrum zabezpieczeń i zgodności znajdź pozycję Ochrona przed utratą danych w okienku nawigacji. Wybierz zasady wymagające edytowania, a następnie wybierz pozycję Edytuj zasady lub Edytuj w oknie, które zostanie otwarte.

  • Leczenie w Hiszpanii
  • Synology Router Manager - Knowledge Base | Synology Inc.
  • Canon : Podręczniki PIXMA : PROS series : Nie można wydrukować zadania do końca
  • Windows XP Skonfiguruj lub wyłącz funkcję zapobiegania wykonywaniu danych Data Execution Prevention w systemie Windows Zapobieganie wykonywaniu danych, inaczej określane jako DEP, to zestaw technologii włączonych do systemu Windows XP SP2 i nowszych, które uniemożliwiają uruchomienie kodu w niektórych regionach pamięci, które nie są autoryzowane.

Błędy konfiguracji zasad Zasady są konfigurowane przy użyciu powiadomień użytkowników, ale stan zasad nie jest taki jak w przypadku ustawień reguły rysunek 1.

Błąd konfiguracji zasad może również wystąpić, jeśli zasady są konfigurowane przy użyciu co najmniej dwóch reguł, które wykryją te same poufne typy danych, które mają takie same wartości dokładności Wystąpienia i Dopasuj rysunek 2.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu. Te zasady powiadomią użytkowników, gdy wiadomość e-mail tworzyć w programie Microsoft Outlook zawiera informacje poufne. Jednak gdy użytkownik utworzy wiadomość e-mail zawierającą informacje poufne, porady dotyczące zasad nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami. Rozwiązanie W poniższej tabeli przedstawiono możliwe przyczyny i rozwiązania tego problemu.

Tego rodzaju konfiguracja jest niepotrzebna i problematyczna. Wymagana jest tylko jedna reguła. Porada w zakresie rozwiązywania problemów W takich scenariuszach można utworzyć tylko jedną regułę i używać wykrywania parametrów opartych na tych samych poufnych typach danych. Rysunek 1.

Canon : Podręczniki PIXMA : MG series : Obrazy nie są drukowane lub są drukowane częściowo

Konfiguracja zasad przy użyciu powiadomień użytkownika Stan zasad Rysunek 2. Wiele reguł skonfigurowanych w taki sam sposób, aby były wykrywane na podstawie typów informacji poufnych, które współużytkują liczbę wystąpień i dopasuj wartości dokładności. Konfiguracje zasad nie są obsługiwane tylko program Outlook i nowsze klienci Zasady są konfigurowane przy użyciu warunków i akcji, które nie są obecnie obsługiwane w klientach programu Outlook lub nowszych.

Uwaga Wszystkie te warunki i akcje działają w programie Outlook. Będą one dorównać zawartości i wymuszać akcje zabezpieczające przed zawartością. Jednak porady dotyczące zasad nie są jeszcze obsługiwane.

Porada w zakresie rozwiązywania problemów W programie Outlook przetestuj warunki i akcje obsługiwane w programie Outlook. Dopasowywanie i wymuszanie zawartości nadal będzie działać. Nie są spełnione wszystkie warunki zasad Ten powód występuje przede wszystkim, jeśli porady dotyczące zasad nie działają zgodnie z oczekiwaniami w usługach SharePoint Online i OneDrive dla Firm, ponieważ istnieje warunek udostępniania Kliknij opcje Preventions.

Kliknij opcje Preventions.

skonfigurowany w zasadach. Uwaga Obecnie zawartość nie jest indeksowana jako udostępniona zewnętrznie, dopóki strona zewnętrzna spoza organizacji nie uzyskuje dostępu do tej zawartości po raz pierwszy.

Rozwiązanie

Wskazówki dotyczące poczty nie są włączone tylko klienci programu Outlook i nowszych wersji W przypadku klientów programu Outlook lub nowszego upewnij się, że są włączone poradki dotyczące poczty. Aby włączyć porady dotyczące poczty w programie Outlook, upewnij się, że są włączone porady dotyczące zasad. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki. Upewnij się, że w oknie dialogowym Wybieranie porad dotyczących poczty do wyświetlania jest zaznaczona opcja powiadomień porad dotyczących zasad.

W obszarze Opcje wyświetlania paska porad dotyczących poczty upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wyświetl automatycznie po zastosowaniu porad dotyczących poczty.

Kliknij opcje Preventions.

Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zamknąć okno Plik. Uruchom ponownie program Outlook. Porady dotyczące zasad są skonfigurowane w wielu lokalizacjach Porady dotyczące zasad nie działają zgodnie z oczekiwaniami, jeśli są skonfigurowane w wielu lokalizacjach. Porady dotyczące zasad należy konfigurować lub włączać tylko w jednej z następujących lokalizacji: Centrum administracyjne programu Exchange Centrum zabezpieczeń i zgodności Aby wyświetlić ujednolicone porady dotyczące zasad DLP, usuń akcję Powiadom nadawcę za pomocą akcji Porada o zasadach ze wszystkich reguł transportu w centrum administracyjnym programu Exchange.

Jak edytować zasady DLP w centrum administracyjnym programu Exchange W centrum administracyjnym programu Exchange znajdź pozycję Zarządzanie zgodnością, a następnie wybierz pozycję ochrona przed utratą danych.

Wybierz zasady wymagające edytowania, a następnie Kliknij opcje Preventions. ikonę ołówka lub kliknij dwukrotnie zasady, które wymagają zmiany. W oknie, które zostanie otwarte, Trokserutina z bolu stawow regułę, a następnie wybierz ikonę ołówka lub kliknij dwukrotnie regułę, która musi zostać zmieniona.

Electrostatic Discharge Prevention Methods

W następnym oknie, które zostanie otwarte, możesz edytować regułę. Klient nie obsługuje porad dotyczących poczty Istnieje kilka licencji klienta programu Outlook, które nie obsługują porad dotyczących zasad. Ten artykuł zawiera listę licencji klientów programu Outlook, które obsługują porady dotyczące zasad DLP. Uwaga Porady dotyczące zasad nie są obecnie obsługiwane w programie Outlook dla klientów systemu iOS dla komputerów Mac.

Mimo że nasze zespoły inżynierów produktu wiedzą o tej przerwie w funkcjonalności między klientami programu Outlook dla systemu Windows i programu Outlook dla komputerów Mac, nie ma obecnie ustawionego czasu na dodanie tej funkcji do przyszłej wersji programu Outlook dla komputerów Mac. Aby obejść ten problem, możesz dodać do odpowiedzi w pliku NDR tekst reguły zasad DLP, która nakazuje użytkownikom ponowne tworzenie wiadomości w kliencie aplikacji OWA, jeśli pierwotnie przesłali wiadomość przy użyciu programu Outlook dla komputerów Mac.

Klient OWA służy do udostępnienia użytkownikom funkcji porad dotyczących zasad i umożliwia im zastępowanie, zgłaszanie wyników fałszywie dodatnich lub wprowadzanie uzasadnienia biznesowego zależnie od akcji "Powiadom" określonej w regułę zasad DLP.

Użytkownicy mogą następnie przesyłać wiadomości do dostarczenia. Windows 7 i Adobe PDF Porada co do zasad nie jest wyświetlana, jeśli spełnione są następujące warunki: Używasz klientów programu Outlook lub nowszego w systemie Windows 7.

Porada w zakresie rozwiązywania problemów Aby rozwiązać ten problem, starannie postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji "Rozwiązywanie" w programie Outlook nie wyświetla porad dotyczących Kliknij opcje Preventions. DLP dla załączników PDF w systemie Windows 7. Nieprawidłowe dane testowe Podczas oceny dokładności wystąpień i dopasowania reguły zasad DLP używane dane testowe są nieprawidłowe na podstawie informacji w teście Czego szukają typów informacji poufnych.