Przejdź do treści

Choroby pęcherzowe to grupa chorób, w przebiegu których dochodzi do uszkodzenia desmosomów lub hemidesmosomów przez krążące we krwi autoprzeciwciała. Pacjent proszony jest o rozebranie się od pasa w górę i ułożenie się na stole, który podczas badania będzie przesuwał się w kierunku wnętrza obręczy. Choroby nerwowo-mięśniowe: leczenie Postępowanie terapeutyczne w chorobach nerwowo-mięśniowych zależy od tego, z jaką dokładnie chorobą zmaga się pacjent. Pęcherzykiem nazywamy wykwit wielkości do 1 cm, a pęcherzem powyżej 1 cm.

Opisano również choroby genetyczne: pęcherzowe oddzielanie się naskórka, które jest spowodowane mutacjami białek desmosomu i hemidesmosomu oraz niedobór cynku powodujący acrodermatitis enteropathica wywołany mutacją w genie transportera cynku.

Jesteś tutaj

W diagnostyce różnicowej chorób z obecnością pęcherzy należy brać również pod uwagę choroby zakaźne takie jak: ospa, opryszczka, choroba bostońska, liszajec zakaźny. Choroby te opisano w części drugiej. Pęcherze i pęcherzyki to pierwotne, wyniosłe ponad powierzchnię wykwity, wypełnione przezroczystym płynem surowiczym. Do chorób infekcyjnych należą: ospa wietrzna, opryszczka, choroba dłoni, stóp i jamy ustnej oraz liszajec zakaźny.

Do chorób rumieniowych objawiających się pęcherzami zaliczamy: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczną nekrolizę naskórka.

W części pierwszej opisano choroby pęcherzowe, mutację w genie transportera cynku oraz odczyny foto- i fitotoksyczne.

Choroby zakaźne: HIV/ AIDS

Przykładowo, u chorych na miastenię możliwe jest zastosowanie leczenia farmakologicznego. W przypadku jednak wielu z tych schorzeń szczególnie tych, które są wywołane przez mutacje genetyczne medycyna do tej pory nie dysponuje metodami ich leczenia. U takich pacjentów najistotniejsze pozostają oddziaływania, które pozwalają im jak najdłużej utrzymać sprawność ruchową — mowa tutaj przede wszystkim o fizykoterapii i rehabilitacji. Elektrodę wprowadza się w wybrany do badania mięsień i mierzy się pary potencjałów, wywołanych pomiędzy dwoma włóknami mięśniowymi należącymi do tej samej jednostki motorycznej.

Choroby zakazne zlacza

Badania laboratoryjne 1. Czasami badanie może być fałszywie dodatnie. Badania obrazowe 1.

Miastenia - badania Elektrofizjologia 1. Próba nużliwości Badanie elektrofizjologiczne przeprowadza się, pobudzając mięsień do skurczu. Za pomocą elektrod stymuluje się mięsień powtarzalnymi bodźcami supramaksymalnymi o różnej częstotliwości i obserwuje się odpowiedź ruchową mięśnia i porównuje się 4. U osoby chorej na miastenię następuje zmniejszenie amplitudy odpowiedzi mięśnia pobudzanego tak zwany dekrement miasteniczny — spadek amplitudy kolejnych odpowiedzi.

RTG klatki piersiowej Badanie uwidacznia powiększoną grasicę. Jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne, szybkie i niedrogie.

Miastenia - stadia choroby

Badanie polega na przechodzeniu przez klatkę piersiową pacjenta promieni rentgenowskich. Wysyłane przez lampę promieniowanie X jest pochłaniane przez tkanki badanego i rzutowane na prostopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni.

Choroby zakazne zlacza

Opis badania: Badania nie należy się obawiać, jest bezbolesne i szybkie. Pacjent proszony jest o rozebranie się od pasa w górę. Badanie wykonuje się najczęściej w projekcji tylno-przedniej.

Dermatozy pęcherzowe oraz choroby skóry przebiegające z obecnością pęcherzy u dzieci cz. Dorota Mehrholz Dr hab. Wioletta Barańska-Rybak, prof. Kliniczna1a, Gdańsk W poprzedniej części artykułu opisano najczęściej występujące u dzieci choroby pęcherzowe oraz dermatozy przebiegające z pęcherzami takie jak: niedobory pokarmowe, odczyny toksyczne i alergiczne.

To znaczy, że lampa rentgenowska znajduje się za pacjentem, a klisza rentgenowska przed. Podczas badania pacjent stoi przodem do płaszczyzny z kliszą rentgenowską, broda oparta jest o specjalną podpórkę, ręce oparte są na biodrach, ramiona opuszczone, łokcie skierowane do przodu, również oparte o płaszczyznę przed pacjentem.

Choroby zakazne zlacza