Przejdź do treści

Overeenkomstig de goede praktijken zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening EG nr. Bovendien vereist punt 5 van bijlage I bij Verordening EG nr.

Chondroitin Glukosamine Natuur Produkt

Substances prohibited for use in feed shall not be present and for those substances such maximum contents shall not be fixed. In the interest of transparency, feed materials with tolerated residues are complemented with relevant information provided by feed business operators in the context of usual commercial transactions. Overeenkomstig de goede praktijken zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening EG nr.

Chondroitin Glukosamine Natuur Produkt

Stoffen waarvan het gebruik in diervoeders is verboden, mogen niet aanwezig zijn en voor dergelijke stoffen worden geen maximumgehalten vastgesteld. Omwille van de transparantie moeten voedermiddelen met getolereerde residuen vergezeld gaan van door exploitanten van diervoederbedrijven in het kader van normale handelstransacties verstrekte relevante informatie.

Chondroitin Glukosamine Natuur Produkt

Zur Verwendung in Futtermitteln verbotene Stoffe dürfen nicht vorhanden sein, entsprechend werden für diese Stoffe solche Höchstgehalte nicht festgelegt. Aus Gründen der Transparenz versehen Futtermittelunternehmer Einzelfuttermittel mit geduldeten Rückständen im üblichen Handelsverkehr mit einschlägigen Informationen.

Tenzij anders aangegeven in deel B of C van deze bijlage worden maximumgehalten uitgedrukt als gewichtspercentage.

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Wenn in Teil B oder C des Vorliegenden nicht anders angegeben, werden sämtliche Höchstgehalte in Gewichtsprozent ausgedrückt. Unless a specific maximum content is set in Part C, any maximum content set in Part B for a given process is applicable to any feed material listed in Part C in so far as the description of the feed material makes reference to this process in its description and in so far as the process at stake meets the description given in Part B. De specifieke maximumgehalten voor chemische onzuiverheden en technische hulpstoffen worden vastgesteld in de beschrijving van het procedé in deel B, in de beschrijving van het voedermiddel in deel C, dan wel aan het einde van een categorie in deel C.

Tenzij er in deel C een specifiek maximumgehalte is vastgesteld, is een in deel B voor een bepaald procedé vastgesteld maximumgehalte van toepassing op elk in deel C vermeld voedermiddel voor zover in de beschrijving van het voedermiddel naar dit procedé wordt verwezen en voor zover het procedé in kwestie aan de beschrijving in deel B voldoet.

Chondroitin Glukosamine Natuur Produkt

Derogating from these general rules a specific level shall be set in the list of feed materials in Part C. In afwijking van deze algemene regels kan een specifiek gehalte in de lijst van voedermiddelen in deel C worden vastgesteld.

Abweichend von diesen allgemeinen Regeln wird in dem Verzeichnis der Einzelfuttermittel in Teil C ein spezifischer Wert festgelegt.

Whenever set out in the last column of Part B, the specific method used for the process shall be specified in the name of the feed material. Wanneer de voor het procedé gebruikte specifieke methode in de laatste kolom van deel B is vermeld, moet deze in de naam van het voedermiddel worden gespecificeerd.

Maat voor gewrichten? Alleen ProFlexen!

Findet sich eine Angabe in der rechten Spalte des Teils B, so ist die für das Verfahren verwendete besondere Methode in der Bezeichnung des Einzelfuttermittels anzugeben. Indien het productieproces voor een bepaald voedermiddel afwijkt van de beschrijving van het desbetreffende procedé, zoals vermeld in het glossarium van procedés in deel B, moet het productieproces in de beschrijving van het desbetreffende voedermiddel worden vermeld.

Weicht das Herstellungsverfahren für ein Einzelfuttermittel von dem im Glossar der Verfahren in Teil B beschriebenen entsprechenden Verfahren ab, ist der Herstellungsprozess in der Beschreibung des betreffenden Einzelfuttermittels zu erläutern.

Chondroitin Glukosamine Natuur Produkt

Voor een aantal voedermiddelen kunnen synoniemen worden gebruikt. Bei den Bezeichnungen einiger Einzelfuttermittel sind Synonyme zulässig. De botanische naam van een plant wordt alleen in de omschrijving van de eerste vermelding in de lijst van voedermiddelen in deel C ten aanzien van die plant verstrekt.

ProFlexen is een voedingssupplement voor gewrichten dat helpt om ze in een goede conditie te houden en de aanmaak van synovia stimuleert, zodat noch leeftijd noch andere obstakels een probleem vormen bij het onderhouden van gezonde gewrichten.

Chondroitin Glukosamine Natuur Produkt

ProFlexen-tabletten zijn zonder recept verkrijgbaar, omdat ze geen stoffen met farmacologische achtergrond bevatten. Deze bereiding is gemaakt vanuit de natuur en gebaseerd op natuurlijke plantenextracten en minerale componenten.

Topfit isoflavon kapseln hochdosiert

Tabletten op ProFlexen-gewrichten bevatten onder andere extracten van gember, papaya en boswellia serrata, vitamine C, mangaan, bromelaïne en zink, evenals glucosamine en chondroitine. Dankzij dit beschermen ze de gewrichten effectief tegen belasting en ondersteunen ze bij het dagelijks functioneren, ongeacht of we een actieve of sedentaire levensstijl leiden. Deze voorbereiding heeft een aanzienlijke invloed op de beweeglijkheid van de gewrichten, het behoud van de juiste celstructuur en het voeden van de noodzakelijke vitaminen en mineralen.

Glucosamine Chondroitin for Joint Pain Relief

Het is een veilige en geteste agent, waarvan het gebruik door vele experts wordt aanbevolen. Next deskundige Al bijna een decennium lang heb ik te maken gehad met de rehabilitatie van mensen, inclusief mensen met ernstige problemen met gewrichten. In tegenstelling tot de schijn en algemene mening, zijn dit niet alleen ouderen die vanwege hun leeftijd deze aandoening hebben opgelopen.

Urbitter bio n granulat 40 g

Tabletten voor ProFlexen-gewrichten Ik adviseer ook aan patiënten die aanzienlijk jonger zijn en problemen hebben met lopen en dagelijkse activiteiten als gevolg van letsel of aanzienlijke lichamelijke inspanning. Bij revalidatie zijn niet alleen oefeningen belangrijk, maar ook hun juiste ondersteuning met gespecialiseerde voedingssupplementen.

Een van deze supplementen zijn de tabletten voor gewrichtspijn die ik noemde, die collageen, glucosamine, vitamine B en C bevatten, evenals veel kruiden- en plantenextracten die de goede werking van de gewrichten ondersteunen.

Algemene bepalingen Allgemeine Bestimmungen 1 The use of this Catalogue by the feed business operators shall be voluntary.