Przejdź do treści

Jakie są sposoby leczenia miopatii? Nie podkreślono również fluktuacyjnego przebiegu choroby z rzutami i remisjami, niekiedy pełnymi i trwającymi wiele lat. W miopatiach nie występują zaburzenia czucia. Może wtedy wystąpić opadanie powiek, ograniczenie ruchomości gałek ocznych, niewyraźna mowa, trudności z połykaniem.

Zlaczenia chorob miesniowych

Różnicowanie jest bardzo ważne, ale dość trudne, gdyż oba typy przełomów mają wiele podobnych objawów. W obu występują zaburzenia oddechowe, osłabienie mięśni, objawy wegetatywne, niepokój i lęk; w przełomach cholinergicznych obserwuje się ponadto ślinotok, bóle brzucha, zwężenie źrenic, drżenie pęczkowe, szczękościsk i kurcze mięśni. Różnicowanie ułatwia wykonanie testu z Tensilonem, pod warunkiem zapewnienia choremu pomocy w czynności oddechowej w przypadku nasilenia objawów w przełomie cholinergicznym.

Harvard Kamińska, A. MLA Kamińska, Anna. Vancouver Kamińska A. Skargi na osłabienie, ból mięśni, męczliwość czy drętwienie kończyn, sugerujące zaburzenia nerwowo-mięśniowe, należą do bardzo częstych w praktyce lekarza rodzinnego. Choroby nerwowo-mięśniowe: leczenie Postępowanie terapeutyczne w chorobach nerwowo-mięśniowych zależy od tego, z jaką dokładnie chorobą zmaga się pacjent.

Zlaczenia chorob miesniowych

Przykładowo, u chorych na miastenię możliwe jest zastosowanie leczenia farmakologicznego. W przypadku jednak wielu z tych schorzeń szczególnie tych, które są wywołane przez mutacje genetyczne medycyna do tej pory nie dysponuje metodami ich leczenia.

Miopatia oznacza zespół objawów wynikających z uszkodzenia mięśni.

Choroby nerwowo-mięśniowe to choroby obwodowego układu nerwowego, w przebiegu których dochodzi do uszkodzenia nerwów choroby te nazywane są neuropatiamiuszkodzenia mięśni lub zaburzeń połączeń nerwowo-mięśniowych.

Do charakterystycznych objawów wskazujących na zajęcie nerwów obwodowych neuropatii należą zaburzenia czucia, osłabienie oraz wyszczuplenie zanik niektórych mięśninajczęściej w zakresie rąk lub stóp.

Objawy czuciowe to przede wszystkim mrowienie, drętwienie, pieczenie czy palenie rąk oraz stóp.

Zlaczenia chorob miesniowych

Czasami występuje patologiczne odczuwanie wrażeń czuciowych dotyk jest odbierany jako ból. Z powodu osłabienia niedowładu i zaniku mięśni pacjenci mają trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów np.

Osłabieniu mięśni może towarzyszyć ich ból.

Zlaczenia chorob miesniowych

W niektórych miopatiach zajęte są mięśnie twarzy lub gardła. Może wtedy wystąpić opadanie powiek, ograniczenie ruchomości gałek ocznych, niewyraźna mowa, trudności z połykaniem.

Zlaczenia chorob miesniowych

Czasami osłabione są mięśnie karku - występuje wtedy opadanie głowy. W przebiegu niektórych miopatii może dochodzić do osłabienia mięśni oddechowych, co prowadzi do duszności.

Barbara Emeryk-Szajewska Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neurologii Klinicznej Komentowany artykuł jest edukacyjnym opracowaniem współczesnego stanu wiedzy na temat miastenii i innych chorób złącza nerwowo-mięśniowego.

W niektórych miopatiach występują trudności z rozkurczem mięśni, np. W zaawansowanych i długo trwających miopatiach dochodzi do zaniku mięśni.

Słowa kluczowe

Wymienionym objawom mogą towarzyszyć objawy uszkodzenia innych tkanek i narządów poza układem mięśniowym. Co robić w razie wystąpienia objawów miopatii?

Zlaczenia chorob miesniowych

W przypadku zaobserwowania objawów mogących wskazywać na miopatię należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który następnie w zależności od sytuacji skieruje chorego do specjalisty, najczęściej neurologa.