Przejdź do treści

W roku Scottish Association for Mental Health opublikowała dane, dotyczące psychologicznych problemów, jakie pojawiają się u pacjentów leczonych w szpitalach. A biological substrate for somatoform disorders: importance of pathophysiology. Ponadto, samo podjęcie terapii może być wykorzystane przez pacjenta jako próba udowodnienia braku jej efektywności, a co za tym idzie zaprzeczenie psychologicznemu podłożu zaburzeń i ponowne przekierowanie uwagi jedynie na tło somatyczne. Istnieje związek pomiędzy stanem emocjonalnym i procesami poznawczo-interpretacyjnymi, czego rezultatem jest to, że myśli wpływają na nastrój, nastrój wpływa na ocenę i ostatecznie na doświadczenie bólu. Czas choroby może być w istocie jedynym okresem, w którym chory jest w stanie zaakceptować uwolnienie się od odpowiedzialności i nacisków życia, i po prostu zająć się sobą bez poczucia winy oraz potrzeby składania wyjaśnień i uzasadnień.

Podtrzymywanie chorob i ich leczenia

Opis produktu Predasol jest glikokortykosteroidem kortykosteroidem wpływającym na metabolizm, równowagę elektrolitową oraz czynność tkanek. Predasol jest wskazany w leczeniu chorób, które wymagają ogólnoustrojowego podawania glikokortykosteroidów.

Do tych chorób, w zależności od ich objawów i stopnia ciężkości, należą: Leczenie substytucyjne: - Zmniejszona czynność kory nadnerczy lub brak jej czynności niewydolność kory nadnerczy o dowolnej przyczynie np. Choroby oskrzeli i płuc: - astma oskrzelowa SD: c do ajednocześnie zaleca się podawanie leków rozszerzających oskrzela, - zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POChP SD: b — zalecany czas leczenia: do 10 dni, - specyficzne choroby płuc, takie jak ostre zapalenie pęcherzyków płucnych SD: bzwłóknienie płuc stwardnienie tkanki płucnej i zmiany w strukturze płuc SD: bzarostowe zapalenie oskrzelików z organizującym się zapaleniem płuc BOOP SD: b, stopniowo zmniejszając dawkiw razie potrzeby w skojarzeniu z lekami immunosupresyjnymi, przewlekłe eozynofilowe Podtrzymywanie chorob i ich leczenia płuc SD: b stopniowo zmniejszając dawkidługotrwałe leczenie przewlekłych postaci sarkoidozy w stadium II i III z dusznością, kaszlem i pogorszeniem parametrów czynnościowych płuc SD: b- profilaktyka zespołu zaburzeń oddychania u wcześniaków SD: b, dwie dawki pojedyncze.

Podtrzymywanie chorob i ich leczenia

Choroby górnych dróg oddechowych: - ciężkie postacie pyłkowicy i alergicznego nieżytu nosa po niepowodzeniu leczenia glikokortykosteroidami podawanymi donosowo SD: c- nagłe zwężenie krtani i oskrzeli: obrzęk błon śluzowych obrzęk naczynioruchowypodgłośniowe zapalenie krtani pseudokrup SD: b do a.

Choroby skóry: Choroby skóry i błon śluzowych, które ze względu na stopień nasilenia i lub zajmowaną powierzchnię albo zajęcie narządów wewnętrznych nie mogą być odpowiednio leczone glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo.

Danyla Halizkiego we Lwowie Pacjenci z bólem przewlekłym — specyfika diagnozy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania Some methodological approaches to the complex diagnosis of mental and behavioral disorders in patients with chronic pain Abstract The article describes diagnostic aspect of some clinical and psychosocial characteristics of patients with chronic pain syndrome from the viewpoint of the biopsychosocial model of pain Integrative approach for complex clinical picture: the actual chronic pain, affective and cognitive responses to pain, pain behaviour was emphasized in the paper. U pacjentów z przewlekłym bólem zachodzi kombinacja obu tych kategorii zjawisk, co powoduje indywidualne różnice w doświadczaniu ciężkości stanu chorobowego: intensywności odczuwania bólu, czasu jego trwania i skutków dla danej osoby. Wynika to z wzajemnej interakcji pomiędzy zmianami biologicznymi, stanem psychicznym i środowiskiem społeczno-kulturowym.

Należą do nich: - choroby alergiczne, pseudoalergiczne i choroby alergiczne związane z zakażeniami: np. Uwaga: Predasol może być stosowany w celu łagodzenia objawów, np.

Choroby układu nerwowego: - pewne postacie paraliżu mięśni miastenia lekiem Zloty kremowy smietanka z osteochondrona wyboru jest azatioprynaprzewlekły zespół Guillaina-Barrégo, zespół Tolosa-Hunta, polineuropatia w przebiegu gammapatii monoklonalnej, Malowany bol rozsiane przy doustnym stopniowym zmniejszaniu dawek po wcześniejszym pozajelitowym podawaniu dużych dawek glikokortykosteroidów w przebiegu ostrego rzutu chorobypewne postacie dziecięcej padaczki napady zgięciowe — zespół Westa.

Specyficzne postacie chorób zakaźnych: - stany toksyczne w przebiegu ciężkich chorób zakaźnych w skojarzeniu z antybiotykami lub chemioterapeutykaminp.

Choroby oczu SD: b do a : - w chorobach układowych obejmujących oczy i w procesach immunologicznych w obrębie oczodołu i oka: choroba nerwu wzrokowego neuropatia nerwu wzrokowego, np.

Podtrzymywanie chorob i ich leczenia

W następujących chorobach stosowanie leku Predasol wskazane jest tylko w przypadku nieskutecznej terapii lekami stosowanymi miejscowo. Stany zapalne różnych części oka: - zapalenie twardówki zewnętrzna część oraz otaczającej części, zapalenie rogówki, błony naczyniowej środkowa częśćprzewlekłe zapalenie części oka, która wytwarza ciecz wodnistą oka płyn w okualergiczne zapalenie spojówek, oparzenia związkami zasadowymi, - zapalenie rogówki występujące w przypadku choroby autoimmunologicznej lub kiły wymagane jest dodatkowe leczenie przeciwdrobnoustrojowezapalenie Podtrzymywanie chorob i ich leczenia wywołane wirusem opryszczki pospolitej tylko jeśli powierzchnia rogówki jest nieuszkodzona i zapewniona jest regularna kontrola okulistyczna.

Podtrzymywanie chorob i ich leczenia

Choroby żołądka i jelit oraz choroby wątroby: - wrzodziejące zapalenie jelita grubego SD: b do c- choroba Leśniowskiego-Crohna SD: b- autoimmunologiczne zapalenie wątroby SD: b- oparzenia nadżerki przełyku substancjami żrącymi SD: a.