Przejdź do treści

Ból uniemożliwia pacjentowi spanie na zajętym barku. Leczenie Zespół ciasnoty podbarkowej na ogół rozpoczyna się od leczenia zachowawczego, składającego się z: odpoczynku, zmniejszenia bólu i obrzęku w obrębie stawu barkowego, a także ograniczenia aktywności fizycznej. Problem zazwyczaj dotyka kobiet w wieku od 40 do 60 lat i może być związany z zaburzeniami immunologicznymi, biochemicznymi i hormonalnymi. Poza wprowadzeniem odpowiedniej terapii bardzo istotną rolę odgrywa w przypadku stawu ramiennego także dopasowana do konkretnego pacjenta rehabilitacja oraz ćwiczenia i zabiegi fizjoterapeutyczne. Mięsień podłopatkowy, mięsień piersiowy większy, mięsień najszerszy grzbietu, mięsień obły większy, mięsień dwugłowy ramienia i część przednia mięśnia naramiennego rotują staw ramienny do wewnątrz. Leczenie ciepłem od lat znajduje zastosowanie w łagodzeniu obrzęków.

Staw ramienia

Wszystkie odchodzą od splotu ramiennego. Są to te same nerwy, które zaopatrują mięśnie barku.

Staw ramienia

Staw ramienny - funkcje Staw ramienny to staw kulisty wolny, wieloosiowy. Dużą ruchomość zawdzięcza temu, że panewka jest stosunkowo mała w stosunku do głowy stawu, a torebka stawowa jest obszerna i luźna.

Wielostronne ruchy w stawie można sprowadzić zdaniem Adama Bochenka i Michała Reichera do czterech ruchów zasadniczych: ruch odwodzenia i przywodzenia - podczas odwodzenia dół pachowy się otwiera i działają mięśnie: nadgrzebieniowy, część środkowa naramiennego i głowa długa dwugłowego ramienia.

Staw ramienia

Podczas przywodzenia dół pachowy się zamyka, a aktywują się mięśnie: piersiowy większy, głowa długa trójgłowego i najszerszy grzbietu. Odwodzenie powyżej poziomu nie jest możliwe, ponieważ napinają się mięśnie przywodzące i dolna ściana torebki stawowej, a guzek większy kości ramiennej opiera się o sklepienie stawu ramiennego.

Staw ramienia

Unoszenie kończyny do około stopni odbywa się więc w stawach obojczyka, a jeszcze dalszy ruch ramienia do pionu przejmują klatka piersiowa i kręgosłup ; ruch zginania i prostowania - innymi słowy podnoszenie kończyny do przodu i do tyłu, czyli ruchy wahadłowe. Do przodu ramię podnoszą głównie mięśnie dwugłowy ramieniakruczo-ramienny oraz część obojczykowa naramiennego i piersiowego większego.

Unoszenie do tyłu wykonują mięśnie obły większy, najszerszy grzbietu, część tylna naramiennego oraz głowa długa trójgłowego; ruchy obwodzenia w stawie ramiennym - to połączenie ruchów zgięcia i prostowania z odwodzeniem i przywodzeniem.

Staw ramienia

Wolny koniec kości ramiennej zatacza elipsę poprzecznie owalną. Ruchy obwodzenia w stawie ramiennym łączą się z odpowiednimi ruchami Staw ramienia stawach obojczyka, Staw ramienia zwiększając zakres całego ruchu; ruchy obrotowe - to ruchy w stosunku do osi długiej kości ramiennej, czyli rotacja do wewnątrz nawracanie oraz rotacja na zewnątrz odwracanie ramienia.

Staw ramienia

Za obrót do wewnątrz nawracanie odpowiadają mięśnie: podłopatkowy, piersiowy większy, najszerszy grzbietu, obły większy, dwugłowy ramienia i część przednia naramiennego. Obrót na zewnątrz wykonują natomiast mięśnie podgrzebieniowy, obły mniejszy, nadgrzebieniowy bardzo nieznacznie i część tylna naramiennego. Ból barku Przyczyny bólu stawu ramiennego i całego barku są tak zróżnicowane, jak szeroki jest zakres ruchu w tym stawie. Najczęściej określa się je mianem zespołu bolesnego barku, zamrożenia barku lub powiązanego z tą okolicą uszkodzenia stożka rotatorów, o których to urazach oraz sposobach ich leczenia dowiesz się z poniższych artykułów: Polecany artykuł:.

Projekt Masaż - Masaż klasyczny PRZEDRAMIĘ I STAW ŁOKCIOWY