Przejdź do treści

Dotykowe wyzwolenie migawki i autofokus wyłączone. Włączanie lub wyłączanie sterowania dotykowego Sterowanie dotykowe można włączyć lub wyłączyć przy pomocy opcji Sterowanie dotykowe w menu ustawień 0 Sterowanie dotykowe.

Występowanie[ edytuj edytuj kod ] Mysz domowa była pierwotnie gryzoniem stepowym i półpustynnym występującym od północno-zachodniej Afryki i południowo-wschodniej Europyaż po Japonię. Odznaczając się doskonałymi zdolnościami adaptacyjnymi, zadomowiła się w pierwszych rolniczych osadach ludzkich już w czasach prehistorycznych. Dzisiaj uważana jest za gatunek kosmopolityczny — znajduje się na wszystkich kontynentach i najbardziej oddalonych wyspach oceanicznych. Jej obecność została potwierdzona nawet w stacjach naukowych na Antarktydzie [6] [7] [8]. Budowa[ edytuj edytuj kod ] Długość ciała myszy domowej wynosi od 7 do 12 cm, natomiast ogon mierzy od 5,5 do 11 cm.

Przyłóż dwa palce do monitora i odsuń je od siebie lub wykonaj nimi ruch szczypania. Korzystanie z ekranu dotykowego Podczas odtwarzania 0 Korzystanie z ekranu dotykowego ekranu dotykowego można używać do: Wyświetlenie innych zdjęć Wyświetlania miniatur Oglądania filmów Podczas podglądu na żywo ekranu dotykowego można używać do robienia zdjęć dotykowe wyzwolenie migawki; 0 Fotografowanie z użyciem ekranu dotykowego dotykowe wyzwolenie migawki lub do pomiaru wartości dla punktowego balansu bieli 0 Podgląd na żywo punktowy balans bieli.

Ekranu dotykowego można również używać do wprowadzania tekstu 0 Wprowadzanie tekstu lub poruszania się po menu 0 Korzystanie z ekranu dotykowego.

Zaczyna zranic zlacza palcami

Ekran dotykowy Ekran dotykowy reaguje na ładunki elektrostatyczne i może nie reagować, jeśli będzie przykryty foliami ochronnymi innych firm lub będzie dotykany paznokciami lub rękami w rękawiczkach.

Nie używaj nadmiernej siły ani nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami. Korzystanie z ekranu dotykowego Ekran dotykowy może nie reagować zgodnie z oczekiwaniami, jeśli podejmie się próbę jego obsługi, pozostawiając jednocześnie dłoń lub inny palec przyłożony do ekranu w innym miejscu.

Zaczyna zranic zlacza palcami

Ekran może nie rozpoznawać innych gestów, jeśli dotyk jest zbyt słaby, palce są przesuwane zbyt szybko lub na zbyt małą odległość bądź nie dotykają ekranu w sposób ciągły, lub też jeśli ruch dwóch palców podczas wykonywania gestu rozciągania lub szczypania nie będzie odpowiednio skoordynowany.

Włączanie lub wyłączanie sterowania dotykowego Sterowanie dotykowe można włączyć lub wyłączyć przy pomocy opcji Sterowanie dotykowe w menu ustawień 0 Sterowanie dotykowe.

Zaczyna zranic zlacza palcami

Fotografowanie z użyciem ekranu dotykowego dotykowe wyzwolenie migawki Dotknij monitora, aby ustawić ostrość, po czym zabierz palec z monitora, aby zrobić zdjęcie. Stuknij w ikonę przedstawioną na ilustracji, aby wybrać czynność wykonywaną po stuknięciu w monitor w trybie fotografowania.

Wybierz jedną z następujących opcji: 8 Dotyk.

Zaczyna zranic zlacza palcami

Ostrość jest zablokowana tak długo, jak palec pozostaje na monitorze; aby wyzwolić migawkę, zabierz palec z ekranu. Dotykowe AF: Włącz Jak wyżej, z tą różnicą, że zabranie palca z ekranu nie powoduje wyzwolenia migawki. Gdy śledzenie obiektu jest aktywne, można ustawić ostrość na aktualnie fotografowany obiekt, stukając w monitor.

Jak prosi zaczynają nowy sezon? - Legendarki od pierwszego poziomu!

Dotykowe wyzwolenie migawki i autofokus wyłączone. Robienie zdjęć z użyciem opcji fotografowania przez dotykanie Spustu migawki można używać do ustawiania ostrości i robienia zdjęć, nawet gdy wyświetlona jest ikona 8, pokazująca że opcje fotografowania dotykowego są aktywne.

Używaj spustu migawki do robienia zdjęć w trybie zdjęć seryjnych 0 Wybieranie trybu wyzwalania migawki i podczas nagrywania filmów.

Zaczyna zranic zlacza palcami

Opcji fotografowania dotykowego można używać jedynie do robienia zdjęć pojedynczo w trybie zdjęć seryjnych i nie można ich używać do rejestrowania zdjęć podczas nagrywania filmu. Ekranu dotykowego nie można używać do wybierania położenia pola AF, gdy blokada wybieraka pól AF znajduje się w położeniu L blokada 0 Ręczny wybór pola AFale można go używać do wyboru obiektu, gdy AF z priorytetem twarzy jest wybrany jako tryb pola AF 0 Tryb pola AF.

W trybie samowyzwalacza 0 Tryb samowyzwalacza E ostrość zostaje zablokowana na wybranym fotografowanym obiekcie po dotknięciu monitora, a samowyzwalacz rozpoczyna odliczanie po zabraniu palca Zaczyna zranic zlacza palcami ekranu. Przy ustawieniach domyślnych migawka zostaje wyzwolona po upływie około 10 s od uruchomienia samowyzwalacza; opóźnienie i liczbę zdjęć można zmienić przy pomocy ustawienia osobistego c3 Samowyzwalacz, 0 Samowyzwalacz.

Jeśli opcja wybrana dla Liczba zdjęć jest większa niż 1, aparat będzie automatycznie robić zdjęcia jedno po drugim, aż do zarejestrowania wybranej liczby zdjęć.

Zaczyna zranic zlacza palcami

Wybierak wielofunkcyjny W niniejszej instrukcji czynności z użyciem wybieraka wielofunkcyjnego są oznaczone ikonami 1, 3, Zaczyna zranic zlacza palcami i 2.