Przejdź do treści

Ustawa ta nakłada szczególne obowiązki na Rzecznika Praw Obywatelskich czyniąc go niezależnym organem do spraw równego traktowania. W przypadku odpowiedzi negatywnej RPO prosi o wyjaśnienie przyczyn oraz ocenę, czy uzupełnienie listy języków jest jeszcze możliwe. Uprzejmie informuję, że Polski Język Migowy został wprowadzony do słownika języków zastosowanych w aplikacji spisowej - odpisał Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Podkreślam, że zbierane podczas spisu dane odnoszące się do posiadanych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu, będą gromadzone na zasadzie dobrowolności. Kierując się uchwałą z 23 stycznia r. Część 1.

Arthroscosy szczotkuje trwalosc rak przez srodki ludowe

Informacje w sprawie prenumeraty: tel. Część 1.

Arthroscosy szczotkuje trwalosc rak przez srodki ludowe

Część 2. Part 1.

Arthroscosy szczotkuje trwalosc rak przez srodki ludowe

Part 2. W numerze tym szczególnie dużo miejsca poświęcamy sylwetkom trzech wybitnych Profesorów medycyny niezwykle zasłużonych dla naszej Uczelni, Akademii Medycznej, a obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Arthroscosy szczotkuje trwalosc rak przez srodki ludowe

Reprezentują oni różne dziedziny medycyny, choć trafniejszym określeniem będzie, że to polska ginekologia i położnictwo oraz otolaryngologia mają w Osobach Profesorów swoją doskonałą reprezentację. Wszyscy trzej mają niezwykle bogate w doświadczenia i interesujące życiorysy, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Arthroscosy szczotkuje trwalosc rak przez srodki ludowe

Dokonania zawodowe Jubilatów poparte są danymi zawartymi w życiorysach i bibliografiami Ich publikacji naukowych. Możliwości wykonywania obecnie każdego rodzaju transplantacji i każdej procedury związanej z przeprowadzeniem transplantacji oraz współpraca naukowa i w dziedzinie tworzenia standardów postępowania klinicznego z innymi ośrodkami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi to osiągnięcia godne szczególnego podkreślenia.

W imieniu Redakcji czasopisma składam wszystkim Jubilatom najserdeczniejsze podziękowania i życzenia dobrego zdrowia, powodzenia w życiu osobistym i dalszych wspaniałych sukcesów zawodowych.