Przejdź do treści

Erik Seiffert i współpracownicy stwierdzili, że holotyp Darwinius jest osobnikiem młodocianym, większość kości jest zmiażdżonych, a wielu cech odgrywających kluczową rolę w ewolucji naczelnych nie można stwierdzić, co stwarza problemy przy wykonywaniu analizy filogenetycznej. W spisie z r. Dręctwo i prowadząca wody obu jezior do rz. Wigry, odl. Według statystyk niemieckich z r. Lubowo, odl.

Messel Leczenie stawow Wszystkie miesnie ciala i stawow sa chore

Puńsk, odl. Wchodziła w skład dóbr rząd. Radziucie mylnie Radzińce i Radzimicewś włośc. Gaładuśpow. Krasnowo, par. Sejny, ma 47 dm.

W nadaniu sstwa łóździejskiego ur. Krzysztofowi Witanowskiemu h. Rawicz przez Władysława IV w r. Ostatecznie wchodziła w skład dóbr Jenorajście. Radziuny, wś, pow. Radziuszki, wś, pow. Krasnopol, par.

Radziwiłańce, wś włośc. Radziwiłki, wś, pow. Wołowiczowce, par. Radziwiłowicze, wś, pow. Mieszka tu drobna szla­ch­ta. Radziwonowicze al. Radziwanowicze, sioło nad Niemnem, pow. Łunna, o 39 w. Rafałówki, os. Pruska, par. Bargłów; ob. Ragaischen Alt, fol. Należy do majątku rządowego Beyershof 4½ klm. Ragana, wś, pow. Kirsna, par. Ragap, rzeczka na pol.

Ragauen 1. Gross al. Ragawischken vel Gross Rogauen, wś, pow. Klein al. Rogauen al. Nicklauszen, wś, tamże. Ragiszki, wś, pow. Zyple, par. Ragneta, litew.

Ragainyte, w dok.

ERDK - niedajmysie.pl - Światowe dziedzictwo kulturowe

Ragnit, miasto na prus. Litwie, stolica powiatu t. Powyżej R. Gleba w całej okolicy przeważnie gliniasta, piasczysta, w spodku mokra, ale wskutek drenowania żyzna. Łąk dużo dobrych. Po drugim brzegu Niemna wielkie bory, także około 30 klm.

Rabalina, wś, pow.

Ludność miasta mówi po niemiecku, podczas gdy w okolicy lud wiejski posługuje się tylko przeważnie językiem litewskim. Trudnią się drobnym handlem, ogrodnictwem i rolnictwem.

Sady owocowe R. Poczta i telegraf w miejscu; projektowana kolej żelazna z Tylży do Stołupian pójdzie przez Ragnetę. Poczta osobowa chodzi tu stąd do Gąbina, omnibus prywatny do Tylży i Neu Eggleningken. Jeszcze w epoce przedchrześciańskiej miała gród warowny, który Krzyżacy r. Z powodu korzystnego położenia stała się ona stolicą jednej z najgłówniejszych komturyi pruskich, obejmującej okolice nadniemeńskie, na południe aż do Pregoły i wzdłuż kuryjskiej zatoki aż pod Łabiewo.

Znaczenie strategiczne R. Komturyą zniesiono, a w jej miejsce utworzono wójtostwo główne, z 10 okręgów się składające. Prawo miejskie nadał R. Wilhelm I.

Dziś mieści się w zamku sąd powiatowy i więzienie. W okolicy znaleziono różne zabytki z czasów pogańskich, między innemi brązową ozdobę do włosów w formie igły. Największa długość jego wynosi mil 8, szerokość zaś 5 mil.

Obszar powiatu jest nizinną, równiną, jedynie w części zachodniej spotykamy tu i ówdzie nieznaczne wyniesienia. Na najwyższej z nich leży wieś Lengwethen, stóp n. Na północy podnosi się teren łagodnie aż ku brzegom Niemna, a samo miasto leży na wzgórzu nieznacznem. Gleba różna; na północy prawie wyłącznie pola piaszczyste i bagniste Messel Leczenie stawow nad rzeczkami takież łąki, na południu grunt ciężki, gliniasty.

Klimat w ogóle dość ostry. Z wód największy Niemen z Jurą i Szeszupą ; prócz nich Wystruć w połudn. Ogółem obejmuje powiatmr. Uprawia się przeważnie: pszenica, żyto, jęczmień, koniczyna, kartofle, w ostatnim czasie także buraki. Siano nie wiele warte z wyjątkiem łąk nadniemeńskich. Chów koni rozpowszechniony, mianowicie t. Chów bydła wzmógł się znacznie ostatniemi czasy, postęp ten jednakże wyłącznie prawie po dominiach widoczny, wieśniak chowa rasę krajową.

Hodowla owiec i świń dość znaczna, drobiu nic nad domową potrzebę. Pszczelnictwem zajmują się mało. Zwierzyny w skutek nieurodzajności ziemi nie wiele, więc polowania po lasach nie szczególne, Messel Leczenie stawow więcej, że mieszkańcy wiosek nad lasami leżących zwierza ochraniać nie umieją. Gospodarstwa rybne nie są prowadzone, choć wody obfite w różne ryb gatunki.

Powiat posiada jedno tylko miasto, wsidóbr z folwarkami Podług ostatniego spisu ludności było 54, mk. Między pierwszymi liczni potomkowie Salzburgczyków, sprowadzonych przez Fryderyka Wilhelma I, a siedzących przeważnie w wsiach Sengwethen, Szillen i Kraupischken. Według statystyk niemieckich z r. Są wszyscy wyznania luterskiego i w całym powiecie ledwie kilkuset żyje katolików. Przeważna część mieszkańców trudni się rolnictwem; rzemieślników jest mało; handel ogranicza się prawie wyłącznie na drzewie i produktach rolnych.

Z zakładów przemysłowych posiada powiat po kilkanaście gorzelni, cegielni i browarów, znaczną liczbę wiatraków; są także tartaki i większe fabryki papieru w Wischwill. W ogóle jednak ruch przemysłowy jest mały ob. Weiss, Preus.

Messel Leczenie stawow Leczenie infekcji paciorkowcowej w stawach

Littauen und Masuren. Glagau, Littauen und d. Littauer; Toeppen, Hist. Preussen; Reichspost-gebiet. Ragnit 1. Althof niem. Litwie, tuż przy mieście Ragnecie. Litwie, tuż przy Ragnecie. Ragojna, nazwa często używana na Litwie dla miasta Ragnety. Ragosballis niem. Poczta, tel. Obszar ½ ha. Ragoschen Klein al. Klein Koenigsberg, wś, pow. Ragowica, rzeczka na pol. Ragupoenen niem. Rahnen niem. Rajgrodzkie jezioro, jedno z większych śród pojezierza bałtyckiego, rozciąga się w dorzeczu Łyku dopł.

Biebrzy czterema odnogami, wychodzącymi wachlarzowato z jednego punktu, na wschód od miasta Messel Leczenie stawow. Odnogi te zwrócone są ku północy, płn. Każda z nich ma od 4 do 5 w. Północna i część płn. Jest ono jednym z ogniw łańcucha jezior ciągnącego się od Węgoborku w płd.

Objęte ramionami wachlarza obszary lądu są przestrzeniami w części wzgórkowatemi, w części lesistemi i podmokłemi. Przy końcu wschodniego ramienia leży na wchodzącem w jezioro przylądku os. Rajgród, przy której wypływa z jeziora rzka Jegrzniałącząca je z przyległym w płd.

Dręctwo i prowadząca wody obu jezior do rz. Łykuna płd. Rzeczka ta jest właściwie dalszym ciągiem rzki Legałączącej jeziora: Stace i Skawęckie [ Selmęt czy też błędnie Skomętno?

Obszar jeziora wynosi podobno do mr. Na wschód i południe rozciągają się rozległe, podmokłe przeważnie lasy leśnictwa rajgrodzkiego, które przerzyna szosa idąca od Łomży na Rajgród do Suwałk.

Rajgród, osada miejska nad jez. Rajgrodzkiem, przed r. Przestrzele, par. Leży przy drodze bitej z Warszawy do Kowna, pomiędzy Grajewem a Augustowem, odl. Osada zajmuje półwysep wchodzący w jezioro, na krańcu półwyspu wznosi się nasyp grodziskozwany Górą zamkową, czworokątny u szczytu, mający kroków obwodu.

Do osady należy mr. Odbywa się tu 6 jarmarków. Ludność przeważnie żydowska, trudni się drobnym handlem, którego główny artykuł stanowią ryby wędzone sielawy i węgorze. Około r.

Ten dla zabezpieczenia granic od Prusaków i Mazurów, wzniósł gród warowny nad jeziorem. W akcie rozgraniczenia Podlasia ziemi wizkiej i goniądzkiej z Litwą w r. Czy zamek Rongart, wzniesiony wedle Wiganda w r. Zdaje się że R. Gdy głośny w dziejach kniaź Michał za zdradę został ukarany konfiskatą, rajgrodzkie dobra r.

W ciągu XVI w. Podlasiet. VIII, Lustracya z r. Rybczyna i Bełza. Król Jan III przywilejem r. Dnia 28 nadciągnął Dembiński w przedniej straży korpusu Giełguda, a po zaciętej walce opanował tę pozycyą. Sacken cofnął się do Augustowa Puzyrewski, Wojna r. Dembińskiego, I, Jako punkt pograniczny R. Kościół katol. Obecny zbudowany w r. Opis i Messel Leczenie stawow grodziska w R. Osipowicz w Tygod. Z tego w r.

Netta mr. W ogóle wydzielono na majorat Netta mr. Pozostała część dóbr obejmowała mr. W skład jej wchodziły: mto Augustów; folw.

Pod szosą, rzeką i kanałem 62 mr. Wsie: Bargłów Kościelny mr. Leśnictwo rządowe R. Rajgród, miejscowość leząca po prawej stronie drogi z Druskienik i Ratnicy do Grodna, w pobliżu brzegu Niemna.

Messel Leczenie stawow Witaminy do picia z bolem w stawach

Jestto kotlina błotnista po wyschłem jeziorze. Według ludowego podania miało istnieć zapadnięte kiedyś miasto Rajgród Narbutt, Pisma pomn.

VI, str. Rajniszki, os. Błogosławieństwo, odl. Rajsda, rzka na pruskiej Litwie, w pow.

  • Поднявшись на подиум, она крикнула: - Директор.
  • И всякий раз Танкадо хватался за грудь, падал и с выражение ужаса на лице навязывал кольцо ничего не подозревающим туристам.
  • Choroba Kystea Strava
  • VETRIPHARM Elektrolit 3kg - Elektrolity Django Sklep Jeździecki
  • Тот огляделся вокруг, указательным пальцем разгладил усы и наконец заговорил: - Что вам нужно? - Он произносил английские слова немного в нос.
  • Litera R - Jamiński Zespół Indeksacyjny

Rajszupie, wś i os. Jaworowo, par. Maryampol, odl. Rajszupka, pow. Kwieciszki, par. Rakowicze, wś, pow. Rygałówka wschod. Wchodziła w skład majoratu rząd. Rakówek 1. Zosinów, pow.

Pru­sz­ków, par. Ra­ków, par. Czostków, par. Filipów, leży nad jeziorem t. Wiżajny, odl. Rakówek, jezioro w pow. Jedna z odnóg wchodzi na obszar pow. Wypływa zeń Rominta [Błąd, jezioro nie ma powierzchniowego odpływu, a Błędzianka w dolnym biegu Rominta wypływa z jez. Pobłędzie, por. Hieronim v.

Gebesattel, komtur baldzki, nadaje Krzysztofowi Niedzwiedziowi Nezewitz, Nyetzew i Stanisławowi Turowskiemu na prawie magdeburskiem 20 włók między Wicentą, Mazowszem, Jeżami i strumykiem Dziadówka, który uchodzi do Piszy. Dan w Baldze r. Czarnowem i Tarnowem, pow. Ralle, wś i fol. Łoździeje, odl. Wś ma 18 dm. Grudziszki al. Gorciszki i Morgi, miał w r. Ramberg niem.

Ramige, nazwa starożytnej warowni koło góry Rombinusna Litwie pruskiej. Rammonischken niem. Ramnowo, wś, pow. Krasna, odl. Ramoschkehmen niem. Rapa 1. Łuknajńskiem, o 2 klm.

Łuknajńskiego z jez. Śniardawskim, na wschód od Mikołajek st. Raponiszki, os. Światoszyn, par. Poniemoń, odl. Raszewo, dobra, pow. Gudziewicze, o 51 wiorst od Grodna. Rasznowo, wś włośc.

Haplorrhini Alternatywne pozycje filogenetyczne Darwinius według Maiolino i in. Zaliczenie Adapiformes do Haplorrhini — podobnie jak wyraków — zdaniem autorów pomogłoby wyjaśnić, dlaczego wcześni przedstawiciele obu tych grup byli do siebie bardzo podobni, a przez to często myleni. Według Franzena i współpracowników Adapiformes grupowano wcześniej ze Strepsirrhini na podstawie homoplazjia nie cech rzeczywiście wskazujących na bliskie pokrewieństwo. Autorzy nie stwierdzili, że Darwinius jest wczesnym antropoidemjednak zasugerowali, że grupa, do której należał — Adapiformes — reprezentuje wczesną linię ewolucyjną Haplorrhini — kladudo którego należy również człowiek rozumny [1]. Philip D.

Freda, par. Godlewo, odl. Wchodziła w skład dóbr Freda Dolna; obszar dworski i Powiklanie na wspolne leczenie weszły w skład dóbr Mazuryszki ob.

Rasztobol, wś, pow. Jeleniewo, par. Filipowo, odl. Jeleniewo, miała 15 dm. Ratkehmen niem. Ratowicze, wś, pow. Ratowiec, uroczysko i osada, pow. Czarna Wieś, o 30 w. Ratowiecka Wólka, wś, pow. Czarna Wieś, o 24 w. Ratowszczyzna, fol. Rauben 1. Degelgirren, wś na prus. Raudań, wś, pow.

Raudań, par. Kalwarya, odl. Raudań al. Rawdań od litew. Posiada pałac nad samym Niemnem, niegdyś zamek krzyżacki, mury którego tworzyły dawniej kwadrat, umocowany wieżami po rogach, z których jedna, wyższa od drugich, przechowuje się w pierwiastkowym kształcie; trzy inne wieże są znacznie uszkodzone a jedna ściana od zachodu zniesiona dla otwarcia widoku na Niemen. Na dziedzińcu zamkowym była niegdyś głęboka studnia, obficie wody dostarczająca, teraz zupełnie zasypana; pod wieżą zaś główną znajdował się loch prostopadły, mający wymiary wieży, która się nad nim wznosiła.

Otwór do niego był tak wąski, że Messel Leczenie stawow tylko człowiek mógł się przezeń przecisnąć; było to zapewne więzienie zamkowe. Zamek ten wzniesiony został podczas wyprawy przedsięwziętej w r. Henryka bawarskiego i nazwany przez niego Bayern al. Bayersburg, przez okolicznych zaś mieszkańców Raudonpillis twierdza Raudony. Miejscowość ta przez samą naturę przeznaczoną Messel Leczenie stawow na silny gród warowny. Nie była to góra wysoka, ni stromemi opatrzona skałami, ale panowała daleko, w obie strony, nad Niemnem i traktem Zapuszczańskim.

Wkrótce potem ks. Henryk zmuszony był opuścić Litwę, i udał się wezwany sprawami domowemi w ro­dzin­ne strony. Przed odjazdem nadał nowemu zamkowi herb Bawaryi, zaopatrzył go w dostateczną załogę oraz zostawił wielkie zapasy. Przejeżdżając przez Malborg sprzedał zamek R. W następnym roku Giedymin, powróciwszy z wyprawy tatarskiej, jednemu z synów swoich polecił zdobyć zamek Bayern, ten jednak po dwudziestodniowym oblężeniu, wskutek nadejścia odsieczy pod wodzą marszałka zakonu Henryka Dussmera v.

Aifberg i wojewody Renu, zmuszony był ustąpić. W odwrocie swym, który odbył się w zupełnym porządku, zeszedł znienacka i zdobył zamek Friedeberg Wielonęzostawił w nim silną i liczną załogę, a następnie z dymem puścił pobliski zamek krzyżacki Romayn-Werder, wzniesiony na wyspie Niemna, w pobliżu dzisiejszego Iłgowa, poczem z tryumfem powrócił do Wilna.

Na początku r. Giedymin wyruszył wraz z synami swymi Olgierdem, Kiejstutem i Jawnutem na czele silnego wojska, odebrał zabraną znów przez Niemców Wielonę, poczem całą, potęgą uderzył na Bayern, ranny jednak przy szturmie, zmarł w Wielonie i tamże pogrzebany został u podnóża góry zamkowej.

Po śmierci ojca Giedyminowicze zebrali się w Kownie i postanowili doprowadzić do celu rozpoczęte przez niego dzieło. Nad zgromadzonym 40, tysiącznem wojskiem objął dowództwo najstarszy z braci Montwid i po kilkudniowych zaledwie bojach, zdobył zamek Bayern i całą załogę wziął w niewolę. Twierdza ta istnieje do dziś jeszcze i zowie się zamkiem Giełgudowskim, od na­z­wi­s­ka znakomitej ro­dzi­ny litewskiej, która go zamieszkiwała przed niedawnemi czasy.

Od tego czasu zamek Bayern leżał zapomniany w gruzach blisko przez dwa wieki. Dopiero Zygmunt August nadał obszerne dobra raudańskie prawem dziedzicznem Kryszpinowi Kirszenstein, który odbudował zamek i w nim zamieszkał.

Jego tarcza her­bo­wa po dziś dzień znajduje się nad głównem wejściem do zamku. Platon Zubów. Pod kierunkiem biegłego budowniczego polecił on restaurować uszkodzony przez pożar zamek, przed zupełnym jednak wykończeniem gwałtowny ogień zniszczył na nowo dach cały i wewnętrzne urządzenie.

Śmierć nie dozwoliła mu ukończyć rozpoczętego dzieła. W spadku po nim R. Kajsarowa, która wzięła się do odbudowania rezydencyi. Roboty ukończone zostały w r. III, —3 i Wład. Zaleski w Kłosach r. Czerwony Dwór. Raude, folw. Raudischken, dobra ryc. Waldhof, pow. Obszaru ha. Raudohnen 1. Raudonatschen 1. Laugallen, Schackwethen i Wedern, na prus. Cegielnia i wiatrak.

VETRIPHARM Elektrolit 3kg - Elektrolity

Klein, kolon. Raudoniki, wś nad rz. Jesią, pow. Nadniemeńska, par. Udrya, odl. Raudonis, jezioro w pow. Wypływa z niego rzeczka Raudonis. Raudoniszki, wś w pobliżu jeziora Raudonis, pow. Wchodziły w skład majoratu rząd. Kalwarya lit. Raudonupie, wś, pow.

Chlebiszki, par. Płutyszki, odl. Raudszen 1. Peter Alksnapohl. Raugale al. Raugały, wś nad rz. Nopaitispow. Leśnictwo, par, Władysławów odl. Raukothienen, wś na prus. Rauschen 1. Klein, osada, pow. Przed rozpoczęciem preparacji płyty powierzchnia uszkodzona rozdzielaniem musi zostać umieszczona w żywicy epoksydowej lub poliestrowej.

Procedura taka jest konieczna, gdyż dehydratacja niszczy skamieniałość. Szczątki Darwinius zostały zebrane przez prywatnego kolekcjonera w roku, u podnóża Schildkrötenhügel Wzgórza Żółwijednak dokładna lokalizacja nie jest znana [1].

Tomografia komputerowa czaszki Płyta B początkowo została opisana przez Franzena jako szósty naczelny z Messel [16].

Skamieniałość ta obejmuje niekompletny szkielet widziany z lewej strony, zawarty w płycie z poliestru [1].

ERDK - niedajmysie.pl - Światowe dziedzictwo kulturowe

Franzen wykazał, że część okazu jest prawdziwa, podczas gdy niektóre fragmenty zostały stworzone przez człowieka, by skamieniałość zdawała się bardziej kompletna. Franzen początkowo zaliczył ten gatunek do rodzaju Caenopithecusa następnie utworzył dla niego nową nazwę rodzajową Godinotia [18]. Druga część skamieniałości, nazwana później płytą A, pozostawała w Niemczech, w posiadaniu prywatnego kolekcjonera, który przez dwadzieścia lat trzymał ją w sekrecie, zanim zdecydował się sprzedać ją za pośrednictwem niemieckiego handlarza skamieniałości [19] [20].

Dwa niemieckie muzea odrzuciły ofertę ze względu na zbyt wysoką cenę. Messel Leczenie stawow grudniu handlarz skontaktował się z norweskim paleontologiem Jørnem Hurumemz którym już wcześniej dokonywał transakcji. Pokazał Hurumowi trzy fotografie skamieniałości i zaoferował jej sprzedaż za milion dolarów. Paleontolog poprosił o czas do Bożego Narodzeniaby zebrać fundusze i upewnić się, że okaz został zdobyty legalnie i będzie zgodnie z prawem udostępniony do badań. Udało mu się przekonać władze Muzeum Historii Naturalnej w Osloaby przekazały połowę żądanej sumy — druga połowa miała zostać zapłacona tylko, jeśli badanie promieniowaniem rentgenowskim wykaże, że skamieniałość nie jest sfabrykowana, co zajęło kilka miesięcy [21] [22].

W lipcu roku grupa jedenastu prymatologów potępiła płacenie tak wysokiej sumy za skamieniałość i stwierdziła, że takie postępowanie jest szkodliwe dla nauki [23].

Płyta A obejmuje niemal kompletny szkielet, Messel Leczenie stawow dokładnie, które części płyty B zostały spreparowane. Płyta A zawiera niemal całą prawą stronę ciała Darwinius, a Bol w epidemiologii stawow niektóre części lewej strony, nieobecne na płycie B [1].

Początkowo artykuł ukazał się wyłącznie w wydaniu elektronicznym i jako taki nie spełniał zasad Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej — dopiero kilka dni później, m. Nazwa rodzajowa Darwinius honoruje Karola Darwina ze względu na przypadającą w dwusetną rocznicę jego urodzin, zaś epitet gatunkowy masillae pochodzi od słowa Masilla — łacińskiej nazwy Messel — zapisanego w pochodzącym z około r.

Złotym Kodeksie z klasztoru w Lorsch [1]. Szum medialny[ edytuj edytuj kod ] Odkrycie było szeroko komentowane w mediach, także popularnych. Opublikowano także film dokumentalny The Link, którego premiera miała miejsce 25 maja w Stanach Zjednoczonych i 26 maja w Wielkiej Brytanii [25]. Michael Bloombergburmistrz Nowego Jorku [28]. Sam Jørn Hurum twierdził, że niektóre ze sloganów były przesadzone, jednak szum medialny stał się zbyt duży, by można go było kontrolować [32].

Antropolog Matt Cartmill stwierdził nawet, że kampania PR wokół skamieniałości jest większym wydarzeniem niż samo odkrycie [28]. Publikacja była szeroko komentowana również na blogach naukowych, często z obszernymi, krytycznymi analizami. Zdaniem Briana Switka szum medialny dotyczący Darwinius masillae ilustruje zyski i straty, jakie może przynieść bardzo szerokie promowanie odkryć paleontologicznych w mediach, i pokazuje, jak autorzy blogów naukowych mogą prostować przesadzone twierdzenia publikowane w mediach [24].

Rolę w wyborze czasopisma odegrały również brak zastrzeżeń co do długości artykułu i krótki czas oczekiwania na publikację [25]. Franzen, Philip D. Gingerich, Jörg Habersetzer, Jørn H. Hurum, Wighart von Koenigswald, B. Holly Smith. DOI : López-Torres SergiS. Schillaci Michael A. Silcox Mary T. Boyer, Jonathan I. Bloch, Christopher C. Gilbert, Joseph Groenke. Evidence for a grooming claw in a North American adapiform primate: Implications for anthropoid Messel Leczenie stawow.

Gingerich, Jens L. Franzen, Jörg Habersetzer, Jørn H. Hurum, B. Darwinius masillae is a Haplorhine — Reply to Williams et al. Primates in the Eocene. Pedal distal phalanges of the Eocene adapoids Europolemur and Darwinius compared to phalanges of Notharctus and other primates. Seiffert, Jonathan M. Perry, Elwyn L. Simons, Doug M. Convergent evolution of anthropoid-like adaptations in Eocene adapiform primates. Williams, Richard F. Kaye, E.

Christopher Kirk, Callum F. Darwinius masillae is a strepsirrhine—a reply to Franzen et al. Blythe A. Kay, E. Christopher Kirk. New perspectives on anthropoid origins.

Pattinson, Richard S. Thompson, Aleks K. Piotrowski, Robert J. Phylogeny, paleontology, and primates: do incomplete fossils bias the tree of life?. Locomotion and biomechanics in Eocene mammals from Messel.