Przejdź do treści

Ryzyko to jest zwiększone u chorych przyjmujących GKS w dawce, nawet 5 mg na dobę. RZS — stan zapalny to nie zwyrodnienie Z definicji, biorąc pod uwagę również obraz kliniczny, reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą chorobą zapalną o podłożu immunologicznym, obejmującą w swym przebiegu stawy błonę maziową i narządy wewnętrzne — tłumaczą specjaliści reumatologii Rex Medica Sport. Pacjenci, u których istnieje prawdopodobieństwo reumatoidalnego zapalenia stawów muszą być stale kontrolowani przez reumatologa.

W efekcie kwas arachidonowy nie jest przekształcany do mediatorów zapalenia PGa w konsekwencji proces zapalny zostaje zahamowany.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) co to jest?

Glikokortykosteroidy działają też immunosupresyjnie poprzez zmniejszanie aktywności i liczby limfocytów. Preparaty podawane są doustnie w małych dawkach lub maksymalnie co 3 miesiące w postaci wstrzyknięć dostawowych. Leki modyfikujące przebieg choroby spowalniają jej postęp, mogą odwlekać w czasie bądź ograniczać uszkodzenia stawów i opóźniać pojawienie się niesprawności pod warunkiem, że są włączone do terapii odpowiednio wcześnie.

Choroby zatrzymywania stawow i ich leczenie

Substancje z tej grupy mają właściwości immunomodulujące — hamują nieprawidłowe reakcje układu odpornościowego będące jedną z przyczyn RZS. Lekarz rozpoznaje RZS — co dalej? Głównie to współistnienie kilku charakterystycznych objawów staje się podstawą do zlecenia badań laboratoryjnych i obrazowych pod kątem choroby — wyjaśniają specjaliści reumatologii Rex Medica Sport.

Choroby zatrzymywania stawow i ich leczenie

Podwyższone wskaźniki zapalne, np. OB, białko CRP i zmiany w morfologii krwi mogą dużo powiedzieć lekarzowi o progresie zmian i aktywności choroby.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne Początkowe leczenie RZS zwykle obejmuje stosowanie salicylanów, NLPZ lub wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2 COX-2w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych i obrzęków stawów oraz poprawy ich czynności. Leki te wykazują działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, jednak nie hamują postępu choroby, ani nie zapobiegają zniszczeniu stawów. Dlatego leki te zalecane są w terapii skojarzonej. Wyboru leku dokonuje się kierując się skutecznością, bezpieczeństwem, wygodą stosowania oraz ceną.

Typowe dla RZS objawy tj. Wizytę u reumatologa zamówisz szybko i bezpiecznie na medonetmarket. Dobra i szybka diagnostyka jest konieczna, aby dobrać odpowiedni sposób leczenia im wcześniejsze rozpoznanie tym większa szansa na wycofanie się RZS. Dlatego jeżeli występuje u ciebie, któryś z poniższych symptomów, nie czekaj - leć do lekarza.

Choroby zatrzymywania stawow i ich leczenie

W czasie oczekiwania na wizytę kontrolną bóle reumatoidalne można łagodzić przy pomocy żelu chłodzącego. Dobrym wyborem będzie żel Mentholka extra z olejkiem konopnym, mentolem i kamforą, które działają łagodząco oraz regeneracyjnie.

Rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia stawów W diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów stosuje się badania laboratoryjne oraz badania obrazowe. Po ich wykonaniu lekarz na podstawie objawów i wyników badań stawia ostateczną diagnozę. Badania laboratoryjne mają na celu rozpoznawanie choroby i kontrolowanie jej przebiegu. Wyróżniamy następujące rodzaje badań: OB, CRP, morfologia krwi: pomagają ocenić aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) objawy

Anty-CCP: wykrywalne tylko i wyłącznie w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, mogą wystąpićjeszcze przed pierwszymi objawami schorzenia. Innebadania krwi, moczu bądź płynu stawowego wykonywane, aby wykluczyć inne choroby stawów oraz monitorować pracę np. Chcesz przebadać się w kierunku chorób zapalnych stawów? Możesz to zrobić, zamawiając wysyłkową diagnostykę zapalenia stawów z grupy spondyloartropatii.

Badania obrazowe Na początku rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów zaleca się ultrasonografię lub rezonans magnetyczny, które wykrywają zmiany zapalne wcześniej nie rentgen.

Menu nawigacyjne

Gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że osoba cierpi na RZS, zostaje ona skierowana na rentgen stóp i rąk, lub innych zajętych przez chorobę stawów. Punktami końcowymi wykładnikami skuteczności były w tych badaniach: ustąpienie podmiotowych i przedmiotowych objęcia zajęcia stawów, poprawa sprawności i jakości życia oraz zahamowanie powstawania nadżerek w obrazie radiologicznym.

Badania te przeprowadzone z randomizacją, wykazały poprawę w zakresie wymienionych punktów końcowych w wyniku stosowania LMPCh zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym, w porównaniu z placebo lub innymi LMPCh.

Na wybór LMPCh wpływa wiele czynników. Lekarz wspólnie z chorym powinni wybrać LMPCh, kierując się skutecznością, wygodą dawkowania, wymogami monitorowania działań niepożądanych, kosztami, czasem po jakim można spodziewać się poprawy oraz częstością występowania i ciężkością skutków niepożądanych.

Lekarz powinien ocenić obecność czynników ze strony pacjenta, takich jak: prawdopodobieństwo przestrzegania zaleceń, choroby współistniejące, ciężkość choroby podstawowej i rokowania.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Należy również wziąć pod uwagę własne doświadczenie w stosowaniu danego leku. Z uwagi na liczne uwarunkowania obecność reumatologa często jest niezbędna przy rozpoczynaniu leczenia LMPCh. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, wygodę oraz koszty, wielu reumatologów rozpoczyna leczenie od zastosowania hydroksychloroniny lub sulfasalazyny.

Jednak u chorych z bardzo dużą aktywnością choroby lub ze złym rokowaniem powinno się zastosować MTX lub leczenie skojarzone. W przypadku, gdy leczenie pierwszym wybranym LMPCh nie doprowadziło do uzyskania remisji lub zadowalającej poprawy wskazana jest konsultacja reumatologa, jeśli wcześniej nie był zaangażowany w opiekę nad chorym. U chorych, którzy nie otrzymali MTX w monoterapii lub leczeniu skojarzonym powinno się ten lek zastosować.

Natomiast pacjenci, u których MTX jest przeciwwskazany, nieskuteczny lub źle tolerowany powinni otrzymać lek biologiczny lub inny LMPCh, w monoterapii lub skojarzeniu.

Reumatoidalne zapalenie stawów – przyczyny

Hydroksychlorochina stosowana w monoterapii nie hamuje powstawania uszkodzeń widocznych na radiogramach, to jednak wczesne stosowanie tego leku ma istotny wpływ na odległe wyniki leczenia. Hydroksychlorochina jest na ogół dobrze tolerowana i jej stosowanie nie wymaga rutynowego monitorowania laboratoryjnego. Wśród innych, rzadko występujących, działań niepożądanych należy wymienić osutkę, kurczowe bóle brzucha, biegunkę.

Czas poprawy klinicznej po zastosowaniu hydroksychlorochiny jest różny i może wynosić od 1 miesiąca do nawet 6 miesięcy.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) – objawy, przyczyny, rozpoznanie i leczenie

Sulfasalazyna działa szybciej od hydroksychlorochiny — poprawę kliniczną można zaobserwować już po miesiącu stosowania. Istotne jest również, że sulfasalazyna hamuje postęp zmian w obrazie radiologicznym. Lek jest dobrze tolerowany, a większość objawów niepożądanych, do których należą nudności i dyskomfort w jamie brzusznej, można zmniejszyć, rozpoczynając leczenie małą dawką leku i stopniowo ją zwiększać.

Uczyniono duży postęp w zdefiniowaniu i klinicznej walidacji aktywności choroby u dzieci z MIZS.

Reumatoidalne zapalenie stawów - przyczyny

Kryteria choroby nieaktywnej klinicznie CID, clinical inactive disease opracowane przez Wallace i wsp. Chorobę nieaktywną klinicznie można stwierdzić, jeśli powyższe kryteria są spełnione przez powyżej 6 miesięcy u pacjenta w trakcie leczenia oraz powyżej 12 miesięcy u pacjenta z MIZS, u którego zakończono leczenie [12, 13].

Ostatecznym celem leczenia jest remisja choroby, ale u niektórych pacjentów jest akceptowalna kontrola choroby tak, aby zapobiegać długoterminowym uszkodzeniom oraz zaburzeniu jakości życia [14].

Poniżej przedstawiono czynniki predykcyjne złego rokowania dla poszczególnych postaci klinicznych MIZS. Tabela 2.

Białka te są markerami aktywacji fagocytów [15, 16]. Pacjenci ci mają znacząco wyższe ryzyko nawrotu choroby po odstawieniu leczenia metotreksatem, w porównaniu z pacjentami, którzy mają prawidłowe stężenia białek S, jakkolwiek nie odnosi się to do dzieci leczonych blokerami TNF [17, 18].

  1. Reumatoidalne zapalenie stawów RZS — objawy, przyczyny, rozpoznanie i leczenie 31 maja Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekła choroba autoimmunologiczna, objawiająca się głównie bólem, sztywnością i obrzękiem stawów, choć może atakować też inne narządy.
  2. Bol stawu barku w starym wieku
  3. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - przyczyny, objawy, leczenie
  4. Kompleks glukozaminy i chondroityny

W badaniu klinicznym ACUTE-JIA rozpoczęcie leczenia blokerem TNF i metotreksatem u pacjentów z wielostawową postacią MIZS, którzy nie otrzymywali wcześniej leków modyfikujących przebieg choroby wykazało większą skuteczność w osiągnięciu minimalnej choroby aktywnej lub CID niż monoterapia metotreksatem lub skojarzone stosowanie metotreksatu z sulfasalazyną i hydroksychlorochiną [20].

Aktualnie trwają inne badania kliniczne oceniające skuteczność wczesnych strategii terapeutycznych w MIZS, włączając w to badanie BeST for Kids prowadzone w Holandii [21]. Uwzględniono w nich czynniki prognostyczne oraz wskaźniki aktywności choroby, włączając biomarkery, w celu podjęcia optymalnej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania odpowiedzi pacjenta na leczenie ryc.

Rycina 1. Dodatkowo układowa postać MIZS jest ujęta oddzielnie.

Umów się na badanie

Pomimo istnienia międzynarodowych rekomendacji polskich dotychczas nie opracowanoistnieje wiele kontrowersji w tym zakresie. Na przykład niektóre leki nie otrzymały rejestracji dla dzieci i w wielu krajach są stosowane off-label np. Wokół części leków istnieją duże kontrowersje, dotyczy to na przykład GKS.

Według rekomendacji ACR leczenie systemowymi GKS nie jest zalecane w nieukładowych postaciach MIZS, co stwarza lukę w prowadzeniu badań klinicznych dotyczących ich optymalnego stosowania, potencjalnych działań niepożadanych, zastosowania w terapii pomostowej itp. Reumatoidalne zapalenie stawów RZSznane również pod nazwą gościec stawowy, to przewlekła choroba o podłożu immunologicznym.

Reumatoidalne zapalenie stawów może obejmować jednak nie tylko stawy, ale także inne narządy, w tym serce, płuca i nerki, oraz układy nerwowy i krwionośny.